"Vi skildrar naturen som den ser ut"

Vi är ett naturprogram som har i uppdrag att skildra naturen som den ser ut. Till skillnad mot Lena Ek tycker vi att vi lyckats väldigt bra med det. Visst görs det försök att bibehålla den biologiska mångfalden. Men det räcker inte. Det krävs mycket mer om vi ska nå riksdagens miljömål Levande skogar. Det skriver Mitt i naturen i ett debattsvar.

undefined

Att skogen berör är inte förvånande, skogen tillhör den svenska folksjälen och har försörjt vårt land så länge det funnits människor här. Att vårt sätt att bruka naturen förändrat landskapet är inte heller något nytt. Många växter, insekter och djur är beroende av kulturlandskapet för att existera, det ska vi också värna om. Att vi ska bruka skogen är inte heller något som vi ifrågasätter, vi ska använda skogen, men med förstånd, och när det gäller det moderna skogsbruket har den biologiska mångfalden fått stå tillbaka.

Stora orörda urskogar har bytts ut mot produktionsskogar som inte ger samma förutsättningar för många arter. Det här berättar vi om i anslaget av programmet. Sedan lämnar vi skogspolitiken, för att i stället fokuserar på det som Mitt i naturen är bäst på, - att

undefined

Här finns inga vägar, här är det tyst, här finns det en mosaik i landskapet av sjöar, våtmarker och skogspartier. Här finns det spår av gamla skogsbränder, döda träd och träd som stått på samma plats i hundratals år.

Det här är beståndsdelar som alla tillsammans skapar livsutrymme för många hotade och ovanliga arter, och det är det Mitt i naturen huvudsakligen handlar om torsdagen den 1a december.

undefined

Till skillnad mot Lena Ek tycker vi att vi lyckats väldigt bra med det i vårt reportage om Muddus nationalpark. Här får tittaren följa med på en upptäcktsfärd genom unik och orörd skog.

undefined

Det här är samma värden som skogsindustrin säger sig eftersträva med sitt skogsbruk, och visst görs det försök att bibehålla den biologiska mångfalden. Men det räcker inte. Det krävs mycket mer om vi ska nå riksdagens miljömål Levande skogar. Det vet både Lena Ek och vi på Mitt i naturens redaktion.

undefined

undefined