”Vi som äger skogen har format den”

Bakom varje skog, dess naturvärden och skötsel finns en skogsägare, skriver Marit Bolin i sin krönika.

Marit Bohlin är Jägmästare och blivande skogsägare.
Marit Bohlin är Jägmästare och blivande skogsägare. FOTO: LASSE HEJDENBERG

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogen vi ärver. Så heter mitt lilla sidoprojekt som drivs i liten skala via Instagram. Likheten till den artikelserie som publicerades i en av Sveriges stora tidningar för något år sedan är slående. Det är inte en slump. Så vilka är vi i ovanstående mening?

I artikelserien uppkom känslan av att vi:et är hela samhället. Hela Sveriges befolkning. Där uppkommer den stora skillnaden mot min mening. Vi i min mening är vi som äger skogen. Ja, för den ägs ju faktiskt av någon. Ägandet kan ha uppkommit på flera olika sätt men jag tror att det vanligaste är att den ärvs. Så kommer det att vara i mitt fall. Jag kan ströva i familjeskogen och titta på de träd som min morfar satte, eller för den delen alla de tusen plantor jag själv satt. Det är en svindlande känsla av att kliva ut i ungskogen och se de träd som jag själv är delaktig i.

Det är en intressant tanke att vrida och vända på. Vissa ser skogen som en allmän egendom. Hur kommer den tanken och hur ska vi som äger skog bemöta den? En intressant historia är när min svärmor kliver ut i sin skog och möter bärplockaren som utbrister att hen plockar bär i sin skog. Min svärmor harklar sig lite och påpekar försynt att det ju faktiskt är hennes skog.

En skog som inte brukas blir efter många år ogenomtränglig. Självklart beroende på var vi är i landet så ser processen olika ut. Där det växer fortare dör de äldre träden. Faller omkull samtidigt som det kommer upp ny skog. Skogen är inget statiskt tillstånd. Vi som äger skog har brukat den och format den som den ser ut idag. Det går inte att backa bandet. Det är vi som tagit hand om naturvärden och som har skapat dem. Där finns ytterligare ett vi. Ett vi som inte bara äger utan brukar och sköter. Var finns det andra vi:et som vill ta del men inte sköta?

Jag har genom åren vridit och vänt på resonemang. Lyssnat på många åsikter och försökt förstå de bakomliggande tankarna. Läst in mig på EU-politiken, läst partiprogram med mera. För att få hela bilden har jag även studerat skogshistoria och det är där det för mig blir så tydligt.

Det finns en hand bakom varje skog.

LÄS MER: Träet måste återta sin rättmätiga plats