Vida gör en halv miljard i vinst

Sågverkskoncernen Vida mer än fördubblar vinsten för första halvåret, till 478 miljoner kronor.

FOTO: VIDA

Rörelseresultatet för Vida uppgick till 478 miljoner kronor under första halvåret, att jämföra med 221 miljoner kronor i vinst under motsvarande period i fjol. Omsättningen uppgick till 3,495 miljarder kronor, jäm,fört med 2,825 miljarder kronor under fjolårets första halvår.

Starkare marknad

Bolaget kan se tillbaka en förbättrad marknad för sågade trävaror, fördelaktiga valutakurser och en bra produktionsvolym. Vida spår fortsatt god lönsmhet, som dock sjunker. Det har bland annat att göra med att priserna sjunker i USA, med ett ras på 30 procent senaste månaden.

Sjunkande marginaler

En annan orsak till sjunkande marginaler är att priserna har ökat. Vida räknar också med det kommer att uppstå störningar i produktionen, beroende på lägre timmeflöden på grund av svårigheter att avverka på grund av torkan.

LÄS OCKSÅ: Vida tuffar på som tåget