Vidas resultat går mot rekordnivåer

Sågverkskoncernen Vida redovisar sitt bästa årsresultat på tio år för 2017.

FOTO: VIDA

För helåret 2017 gör Vida ett rörelseresultat på 485 miljoner kronor, att jämföra med 173 miljoner året innan, uppger bolaget i en bokslutskommuniké. Omsättningen ökade med en miljard kronor till 5,5 miljarder kronor 2017, mot 4,5 miljarder kronor under 2016.

Stark efterfrågan

Stark efterfrågan och god konjunktur låg bakom, med en ökning av produktionen i alla koncernens nio sågverk, till 1,707 miljoner producerade kubikmeter, jämfört med 1,5 miljoner år 2016. Sågverksdelen gjorde ett resultat på 453 miljoner kronor, jämfört med 150 miljoner kronor under 2016.

Gynsamma valutakurser och en hög nybyggnadstakt ute i världen gör att Vida ser en fortsatt stark utveckling, med reservation från politisk och finansiell oro. Även om lönsamheten förutspås bli god, hamnar den sannolikt inte på samma nivå som under första halvåret 2017, delvis som en följd av resultateffekter av timmerprishöjningar och negativa effekter av valutakursernas utveckling.

LÄS OCKSÅ: Vida Vislanda slår tidigare produktionsrekord