"Viktigast utveckla befintlig industri"

Investeringar för att snabbt få i gång en bioekonomi får störst utväxling i den industristruktur som redan finns, anser ledande industriföreträdare.

Henrik Sjölund.
Henrik Sjölund. FOTO: MATS P. OSTELIUS

När skogsindustriell forskning diskuteras kretsar mycket kring nya produkter och material. Men när Skogsindustrierna nyligen höll ett forskningsseminarium i Stockholm sattes stort fokus på utveckling av befintliga processer och produkter.

Ökad konkurrenskraft

Det är där forskningsinsatserna främst bör sättas in för att nå ökad lönsamhet och konkurrenskraft på vägen mot en bioekonom, påpekade flera föredragshållare, bland andra Henric Brage, chef för process- och produktutveckling på Södra:……………………………………………………………………………………………

– Den befintliga industrin är redan en del av bioekonomin, det ska vi inte glömma, sa han.

Stora förhoppningar

Holmens koncernchef Henrik Sjölund sa att förhoppningarna på biodrivmedel från skogen har fått för stora proportioner. Produktionen kommer inte att motsvarar behoven, hävdade han.

– Vi kan göra biodrivmedel av våra restströmmar, men inte av fibern. Substitutionseffekten (när trä ersätter fossila material) är viktigast, sa Henrik Sjölund.

LÄS MER: SCA startar utbyggda massafabriken i Östrand

Sågverk gör stora investeringar

Bioraffinaderi investerar miljoner för ökad kapacitet