Vintergröna ris breder ut sig i fjällen

Vintergröna ris ökar i omfattning på tundran i arktiska miljöer. På många platser har riset fördubblat sin utbredning, visar forskning från Göteborgs universitet.

Vintergröna ris, som exempelvis lingonris, breder ut sig allt mer i fjällvärlden.
Vintergröna ris, som exempelvis lingonris, breder ut sig allt mer i fjällvärlden. FOTO: ISTOCK

Enligt forskarna vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, är det sedan tidigare känt att tundran förbuskats av lövfällande buskar som till exempel dvärgbjörk och olika videarter. Men i begreppet förbuskning har forskarna enbart fokuserat på lövfällande buskar och utelämnat det vintergröna riset, exempelvis lingon och kråkbär.

Nu visar göteborgsforskarnas nya studier att de vintergröna risen de senaste femton åren kraftigt har expanderat på tundran i fjällvärlden.

– Vi har tittat på andra forskningsstudier som visar detsamma, men det har inte lagts någon tonvikt vid de iakttagelserna, säger Robert Björk, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Klimatförändringar

Flera av dessa studier har funnit att uppvärmningen av det arktiska klimatet är en av de bakomliggande orsakerna till ökningen av de vintergröna risen, men att de vintergröna risen ska öka på grund av klimatförändringen strider, enligt forskarna, mot rådande grundläggande teorier.

– Vintergrönt ris anses vara stresstolerant och ska reagera långsamt vid förändrade miljöförhållanden som klimatförändring leder till, säger Robert Björk.

Bra för miljön

Den ökade utbredningen av de vintergröna risen kan också ha en annan effekt på ekosystemen än vad förbuskningen har. De kan nämligen lagra mer kol i marken än de lövfällande buskarna. Det beror på att risens rötter lever i en unik symbios med svampens rottrådar där svampen får kol och energi från växten och växten får tillbaka vatten och näringsämnen, som kväve och fosfor.

– Kollegor i Uppsala och Skottland har sett att i skogsmarker, där vi har en dominans av det vintergröna riset, är kolinlagringen i marken större och även utflödet av koldioxid mindre, och det är ju bra för miljön och klimatet, förklarar Robert Björk.