Wapnö gårds väg mot att bli ett matföretag

Den halländska gården Wapnö har gått från ett traditionellt lantbruk till ett marknadsinriktat matföretag. I dag möter konsumenterna gårdens produkter i mataffären men också på systembolaget. Målet på gården är att skapa ett eget ekologiskt kretslopp där nästa steg är ett eget slakteri.

FOTO: ANDERS INGVARSSON

– Man behöver vara en stor primärproducent för att vara ett litet matföretag, säger Lennart E Bengtsson vd på Wapnö AB - som med 1400 mjölkkor vuxit till ett varumärkesbyggande matföretag.

Nu skapar Wapnö AB sitt eget kretslopp med mjölk, biogas, rapsdiesel, bryggeri och en växande grönsaksodling.

Eget kretslopp

Målet är att så långt det är möjligt skapa ett gårdens eget kretslopp av mat, gödsel och energi och förädling av det gården producerar i åkrar och stall. Det är en förklaring till att man som nästa steg i utvecklingen vill bygga sitt eget slakteri istället för att som nu leverera till KLS Ugglarps.

Fakta: Wapnö AB:

Huvudägare: Erica Stael von Holstein.

VD: Lennart E Bengtsson.

Antal anställda: 85 på heltid varav 30 i lantbruksdelen.

Omsättning: cirka 148 miljoner.

Resultat före bokslutsdispositioner: -1,7 miljoner.

Slakteri planeras

Men slakteriplanerna har av olika skäl skjutits upp i flera år. Bland annat förra årets torka gjorde att planerna lades på hyllan av ekonomiska skäl.

FOTO: ANDERS INGVARSSON

– Med 1 000 djur till slakt om året tycker jag det finns plats för ett slakteri, det kan också vara positivt för vår biogasproduktion. Får vi dessutom krossa benresterna kan vi ta tillvara stora mängder näringsämnen här på gården, säger Lennart E Bengtsson.

– Så planerna på slakteri finns fortfarande kvar.

Satsar på besöksnäring

Lennart E Bengtsson sitter i en av slottssalarna på Wapnö slott med anor tillbaka till 1300-talet och som numera ingår i det aktiebolag som förvandlats från en stor men ganska vanlig bondgård till ett omfattande landsbygds- och matföretag.

Själva slottet är sedan några år hotell och restaurang och en del i företagets satsning på turism och konferenser. Just den här dagen är en delegation från Lunds universitet på besök och får en guidad tur av Athena Möller samtidigt som några barnfamiljer står och tittar på kalvarna uppe vid bb-avdelningen.

Ina Pedersen är bagare på Wapnö.
Ina Pedersen är bagare på Wapnö. FOTO: ANDERS INGVARSSON

Kuggar i företaget

Det är de 1 400 korna och mjölkproduktionen som lägger grunden för Wapnö AB. Men Wapnö måste ses som ett organiskt företag där olika delar kuggar i varandra - hönsen värper ägg som säljs till handeln men som även används i den egna restaurangen och bageriet.

Fakta: Verksamheten

Nötköttproduktionen är omfattande: 1000 kor till slakt.

Växtodling på 3000 hektar. Varav 700 hektar Krav-märkt areal.

Grönsaksodling i växthus och på friland.

Dessutom har Wapnö testproduktion av ägg från 350 värphöns. Planen är att bygga för 40 000 värphöns.

I växthusen - en av Wapnös nyare verksamheter - odlar man direkt i jorden som gödslas med flytgödsel från korna. Rapsodlingen ger både olja och foder. Korna ger både kött och mjölk och lockar turister.

Eget kretslopp

Raps och biogasproduktion är viktiga delar i företagets ambition att skapa ett eget kretslopp. Biogasen ger värme, el och inte minst kyla till mejeriet.

– Vi ska ju kyla mjölken och har stora lager som kräver kyla. Kylan är jätteviktig för oss.

Mjölet mals på Berte Qvarn två mil norrut, men är odlat på gården.
Mjölet mals på Berte Qvarn två mil norrut, men är odlat på gården. FOTO: ANDERS INGVARSSON

Tillverkar egen RME

Det är också den egna tillverkningen av RME, rapsmetylester, som blandas in i vanlig diesel. Gården ersätter 40 procent av den diesel man använder med RME.

– Rapskakorna som blir över blir foder till korna - men jag ser istället RME-oljan och de 125 000 liter glycerol vi också får fram som restprodukter och fodret som huvudprodukt, säger Lennart E Bengtsson.

Investera i spa

En del i företagets filosofi är att varje ben ska ha minst tre anställda för att minska sårbarheten. Däremot behöver varje del i sig inte vara lönsam.

– Att hotellet och restaurangen bär sig är väl inte självklart men samtidigt spelar de en roll för vårt varumärke. Restaurangen är reklam för resten. Men vi behöver bygga ut hotelldelen för att vara mer attraktiva, investera i ett spa och så vidare. Ja, ja det finns att göra, säger Lennart E Bengtsson.

Finns det pengar till den typen av investeringar?

– Det får det ju göra om det behövs, men förra årets torka tärde ju ganska rejält på resultatet. Samtidigt fick det oss att börja med skogsbete och det kan vara intressant.

FOTO: ANDERS INGVARSSON

Eget bryggeri

Wapnö är lokalt ett allt starkare varumärke. Mjölkproduktionen lägger grunden med 1 250 mjölkande kor och en produktion om 12 miljoner liter. Det som egna mejeriet inte tar hand om levereras till Skånemejerier AB.

I varumärkesbyggandet ingår att förädla det gården producerar. Företaget säljer kött under eget namn och har egen charktillverkning, eget mejeri och ysteri och numera även eget bryggeri, hotell, restaurang och omfattande besöksverksamhet.

”Möta konsumenten”

– Vi har gått från att vara ett moget traditionellt lantbruk till att vara ett konsument- och marknadsinriktat matföretag. Målet har hela tiden varit att vi ska vara så stora i lantbruksdelen att vi kan möta konsumenten ute på marknaden, säger Lennart E Bengtsson.

Testat tomatöl

Nu möter man konsumenterna även på Systembolaget.

– Vi har nio öl på Systembolaget och ett antal andra i mathandeln. Men vi testar lite allt möjligt. Jag har gjort både tomatöl och grönkålsöl, säger bryggaren Juha Välitalo.