12 miljoner årligen för laserskanning

12 miljoner kronor per år avsätts för att laserskanna den svenska skogen. Det fanns med i det budgetförslag som regeringen presenterade på torsdagen.

Det behövs ny kartdata över skogen, regeringen vill skjuta till 12 miljoner per år för laserskanning.
Det behövs ny kartdata över skogen, regeringen vill skjuta till 12 miljoner per år för laserskanning. FOTO: CHRISTER OLOFSSON

2009 inledde Lantmäteriet en laserskanning som legat till grund för Skogsstyrelsen rikstäckande Skogliga grunddata. De kartor som finns där täcker 98 procent av Sveriges skogar och används ofta av myndigheter och skogsbruk.

Till exempel används kartorna för att planera avverkning, gallring, och markens bärighet för att förhindra körskador.

Kartor behöver uppdateras

– Tack vare de kartor som laserskanningen ger möjliggörs en bättre skogsskötsel, vilket ger betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Men eftersom skogen växer behöver kartorna uppdateras löpande, och därför måste en nationell laserskanning genomföras regelbundet, säger Svante Larsson, projektledare för Skogsstyrelsens Skogliga grunddata i ett pressmeddelande.

Vid flera tillfällen har Skogsstyrelsen, tillsammans med andra myndigheter, företag och forskningsorganisationer, påtalat att det finns ett behov för en ny nationell laserskanning som skulle visa trädens höjd, hur tätt de står och vilken volym de har.

"Välkommen satsning"

Nu ska alltså, enligt budgetförslaget, 12 miljoner kronor årligen avsättas under en ospecificerad tid framåt.

– Det finns en stor samsyn bland berörda myndigheter och skogsbruket om behovet av nya data. Såväl skogsnäringen som andra samhälls- och miljöintressen har stor nytta av den information som kartorna ger. Därför är det här en mycket välkommen satsning, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Läs mer: 12 miljarder till landsbygden i höstens budget

100 miljoner extra till Norrlandsstöd