26 miljoner till småländska skogsprojekt

Den småländska skogsstrategin börjar gå från ord till handling. Tre projekt inom skog och trä har sammanlagt beviljats 26 miljoner kronor av EU:s strukturfonder och regionerna

Projektet Kvist ska få fler studenter till träindustrin.
Projektet Kvist ska få fler studenter till träindustrin. FOTO: ANN LINDÉN

Projekten kommer att ge möjligheter att göra insatser inom kompetensutveckling och mångbruk med skogen som bas.

– Detta är ett bevis på att det nu börjar bli verkstad av skogsstrategin. LRF är projektägare till Skogens mångbruk och är en satsning som öppnar upp för nya spännande möjligheter för skogsägare i framtiden, säger Anders Friberg, ordförande i LRF Jönköping och den som representerar LRF i småländska skogsstrategins styrgrupp.

Skogens mångbruk

Skogens mångbruk ska organisera mångbrukare med skogen som bas och utveckla ett systematiskt arbete med kompetensutveckling och innovation inom träförädling, naturturism, jakt/fiske och skogens mat. Verksamheten kommer utgå från ett nätverk av demogårdar och målsättningen är att skapa en nationell branschorganisation. Projektet har 10,2 miljoner kronor att använda under tre år

Träcentrum projektägare

Övriga projekt som beviljats pengar är Kvist (Kompetensväxel skog och trä) samt InsTrä, i dessa projekt är Träcentrum projektägare.

Kvist ska utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skog- och träindustrin och akademin. Projektet ska få fler studenter från olika utbildningar att göra praktik och examensarbeten med mera i träindustrin, öka samarbetet mellan företag i utvecklingsarbete och öka samarbetet mellan akademin och företagen. Projektet har en budget på 12,2 miljoner kronor på tre år och genomförs med Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Kompetensvalidering

InsTrä ska skapa en enhetlig kvalitetssäkrad struktur för kompetensutveckling inom träindustrin som bygger på kompetensvalidering i Industriteknik Bas och branschspecifika valideringssystem. Projektet har en budget på 3,6 miljoner kronor på tre år.

LÄS MER: Smålands skogsstrategi presenterad

FAKTA: Småländska skogsstrategin

– Småland var först i landet med att i januari 2018 presentera en skogsstrategi. En trästrategi har funnits sedan 2011.

– Samarbetet inom Smålands skogs- och trästrategier mellan regioner, länsstyrelser, företag och organisationer ger en grund för att hitta gemensamma mål för utveckling.

– I Småland finns 2,2 miljoner hektar skog. 77 procent av marken är privatägd av 44 000 skogsägare. 15 500 personer arbetar i 1320 företag inom skog och trä som omsätter drygt 40 miljarder kr.