90 tons timmerlass ska göra transporter mer hållbara

Sveaskog och Volvo Lastvagnar har fått tillstånd av Transportstyrelsen att utföra tester för att möjliggöra timmertransporter på upp till 90 ton från skog till lastterminal.

Sveaskog och Volvo får göra tester för transporter på upp till 90 ton från skog till lastterminal.
Sveaskog och Volvo får göra tester för transporter på upp till 90 ton från skog till lastterminal. FOTO: MOSTPHOTOS

Tillståndet gäller konfigurationstester med HCT-ekipage med last upp till 90 ton från Överkalix och från hamnen i Haraholmen till Smurfit-Kappas industriområde i Piteå.

– Att minska utsläppen från timmertransporterna är en viktig fråga för oss på Sveaskog. Eftersom tåg inte är ett alternativt överallt kan HCT-ekipage vara ett bra alternativ. Med ett ekipage med fler hjulaxlar som kan ta mer timmer kan tre ekipage lasta lika mycket som fyra ekipage av mindre modell, det minskar utsläppen per transporterat ton, säger Henrik Engman, inköpsansvarig för transporter på Sveaskog.

Genom att transportera mer volym per ekipage minskas också bränsleförbrukningen, vilket bidrar till att kostnaderna för åkerierna minskar. HCT-ekipage kan således även stärka svensk åkerinäring och framför allt den norrländska skogsindustrin, som brottas med långa avstånd till sågverk, massapappersbruk och kunder.

LÄS MER: Ovanligt stora virkeslager för årstiden