AB Karl Hedin blir Skogforsk 105:e partnerföretag

AB Karl Hedin går in som partnerföretag i Skogforsk och blir därmed Skogforsks 105:e partnerföretag.

Allt från större skogsägare till plantföretag, är partnerföretag i Skogforsk.
Allt från större skogsägare till plantföretag, är partnerföretag i Skogforsk. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

– Genom samarbetet skapar vi möjligheten att ta fram kompetenshöjande material för våra anställda inom en rad olika skogliga ämnen, säger John Andersson Gull, fältköpschef på AB Karl Hedin.

Deltar i utvecklingen

Som partner har företagen möjlighet att delta i prioriteringen av vilka utvecklingsområden Skogforsk ska fokusera på.

– Karl Hedin sätter ett stort värde i att kunna bidra och delta i utvecklingen av svenskt skogsbruk genom de samarbetsgrupper och projekt som bedrivs inom Skogforsk, säger John Andersson Gull.

Satsat 200 miljoner

– Det är förstås glädjande att så stor del av Sveriges skogsnäring värnar om utvecklingen av svenskt skogsbruk genom att stå bakom Skogforsk. Ju fler partnerföretag vi har, desto bättre utväxling får branschen på vår forskning, säger Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk.

Skogsbruket har de senaste fyra åren satsat omkring 200 miljoner på Skogforsk genom den så kallade 60-öringen. Varje krona som skogsbruket satsat har växlats upp med ytterligare tre kronor från staten och EU

LÄS MER: Mer pengar till Skogforsk