AB Karl Hedin stämmer staten för barkborreskador

AB Karl Hedin överväger att stämma staten för de omfattande granbarkborreskador som man fått på en fastighet som gränsar till Hälleskogsbrännans naturreservat. Den dialog som man för ett halvår sedan bad att få med länsstyrelsen i Västmanland har man inte fått.

Stora Vallsjön Hälleskogsbrännan naturreservat, Västmanland.
Stora Vallsjön Hälleskogsbrännan naturreservat, Västmanland. FOTO: BENGT EKMAN/IBL

– Vi ser med förvåning och med viss besvikelse att vi inte fått den dialog som vi önskar med länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Det är förvånande att man bara skickar skrivelsen vidare till JK, Justitiekanslern, som vi har fått uppgift om att man gjort. Det visar att man inte är beredd att gå in och ta sitt ansvar som ägare av naturreservatet, säger Peter Wigert, VD AB Karl Hedin.

Frågan om ersättning för granbarkborreskador på skog som angränsar till skyddad skog har lyfts i flera län det här året då skadorna når rekordnivåer.

”Handlar om mycket stora skador”

Men efter vad Land Skogsbruk erfar är anspråket från AB Karl Hedin det första som kommit in skriftligt till en länsstyrelse och där ärendet lyfts till högre instans.

– Det handlar om mycket stora skador för vår del. När vi skrev skrivelsen i april handlade det om 110 hektar som avverkats eller skulle avverkas på grund av omfattande granbarkborreangrepp. Nu är det 300 hektar och vi är rädda för att det blir mer. Det här är ju en pågående skada men den som är ansvarig är och förblir passiv. Det är därför vi i första hand vill att markägaren ska agera för att begränsa skadorna, säger Peter Wigert, VD för AB Karl Hedin.

Peter Wigert, VD Karl Hedin.
Peter Wigert, VD Karl Hedin. FOTO: AB KARL HEDIN

Värst anslutning till reservatet

I skrivelsen beskriver bolaget situationen i naturreservatet Hälleskogsbrännan. Det handlar om 1 000-tals kubikmeter död och döende skog som länsstyrelsen som förvaltare låter stå kvar.

AB Karl Hedin konstaterar att det är betydligt större skador i närheten av reservatet än i övrigt och det är inte alls skador i samma omfattning utanför reservatet och brandområdet där avverkning skett och virket tagits till vara.

– Vi ser en uppenbar risk att massförekomst av granbarkborre kommer att fortsätta i flera år framåt så länge härdarna finns kvar i reservatet. Vi vill först och främst att markägaren, staten, vidtar åtgärder för att komma till rätta med grundorsaken till massangreppen. Skadad skog måste avverkas och forslas ut, säger Peter Wigert.

Detta har inte skett och någon dialog har inte heller inletts. Därför ser bolaget nu ingen annan utväg än att stämma staten. De skador som man drabbas av är förtida avverkning i vissa fall, värdeförluster vad gäller virkesintäkter och ökade kostnader i samband med avverkning och transporter.

Stora Vallsjön Hälleskogsbrännan naturreservat, Västmanland.
Stora Vallsjön Hälleskogsbrännan naturreservat, Västmanland. FOTO: BENGT EKMAN/IBL

AB Karl Hedin driver det här ärendet för sin egen fastighet. Men man ser också att man driver ärendet för andra privata drabbade skogsägare, inte minst de som säljer sitt virke till AB Karl Hedins som på samma sätt drabbas av ekonomisk skada på sin skog..

– Vi har resurser att driva ett sådant här ärende. Men en mindre skogsägare har varken ork, tid eller resurser att göra det och kan drabbas mycket hårt av att vara granne till ett granbarkborredrabbat naturreservat. Vi vill med vårt agerande även gjuta mod i andra skogsägare, säger Peter Wigert.

LÄS MER: Nästan fördubbling av barkborreskador i år