Åklagaren kräver miljonböter efter jättebranden

Uppdragsgivaren och entreprenören ska vardera betala fem miljoner kronor i företagsböter efter jättebranden i Västmanland sommaren 2014, kräver åklagaren.

FOTO: ULF ARONSSON

Kraven från kammaråklagare Christer Sammens riktar sig både till Stora Enso Skog och till en uppdragstagare. Uppdragstagaren är verksam i Hälsingland och ska, jämte uppdragsgivaren betala fem miljoner vardera i företagsböter för allmänfarlig vårdslöshet, anser åklagaren i ett yrkande.

Borde inte skett

Enligt åklagaren har branden vållats av oaktsamhet, då beredningsarbeten på marknaden inte borde ha skett på grund av vädret och andra omständigheter.

”I vart fall borde man ha sett till att det fanns brandvakt och tillräcklig släckningsutrustning när man nu utförde arbetet”, framhåller åklagaren på Åklagarmyndighetens hemsida.

Friades i skadeståndsprocess

I ett tidigare skadeståndsmål i Mark- och miljööverdomstolen har Stora Enso friats från försäkringsbolagens krav på 300 miljoner kronor efter skogsbranden. Det målet handlade om gnistbildningen vid markberedningen som startade skogsbranden var miljöstörande och skadeståndsgrundande. Försäkringsbolagen har överklagat den domen. Utöver det pågår driver försäkringsbolagen en skadeståndsprocess i Hovrätten avseende vårdslöshet i markberedningsarbetet.

Branden startade i slutet av juli 2014 när mark skulle beredas på ett hygge. Branden fick en utbredning på 150 kvadratkilometer, där skog, byggnader och annan egendom förstördes med mångmiljonskador som följd.

LÄS OCKSÅ: Försäkringsbolag överklagar branddom