Älgjakten har startat

I dag startar älgjakten i norra Sverige – men jägarna och skogsbolagen har svårt att komma överens – och nu har flera jaktlag begärt utträde ur systemet med älgskötselområden.

Konflikten runt älgskötselområdena ska finnas i de fyra nordligaste länen, enligt KG Abramsson, Jägareförbundets ordförande i Västerbotten.

– Vi har fått klara indikationer på att jägare och representanter för skogsbruket har svårt att komma överens, och konfliktnivån ökar, säger han till SVT Nyheter Västernorrland.

Konflikterna ska bland annat handla om hur många älgar som får skjutas. Jägarna tycker att för många älgar skjuts. Men det handlar också om vilka älgar som ska jagas och var de ska jagas.

LÄS MER: Kraftiga älgbetesskador i Norrland

Mathias Westerlund, regionchef Holmen skog, menar att älgstammen måste tas ned för att minska betesskadorna.

– Vi måste skjuta mera älg och tydliggöra vad samhället vill med vår skogliga resurs. Det innebär inte att vi ska rasera älgstammen men vi måste ta ner den 25–30 procent för att nå våra mål. Då är det ju vart jaktlags uppgift att vara ute i skogen och jaga. Men i värsta fall om de inte löser sin uppgift måste vi nog byta ut vissa jaktlag, säger Mathias Westerlund, regionchef vid Holmen skog, till SVT Nyheter Västerbotten.

LÄS MER: "Vi vanvårdar vår älgstam"

Älgjakten har startat i dag, den 4 september i norra Sverige. I södra Sverige börjar jakten den 9 oktober. Bedömningen är att 80 000–90 000 älgar kommer skjutas under jakten.

LÄS MER: PREMIUM: Nu hoppas de kunna få stopp på älgskadorna

LÄS MER: Jakthund fast på klippa

FAKTA: Älgförvaltningen

Den nuvarande älgförvaltningen infördes 2012 efter ett riksdagsbeslut eftersom det gamla systemet inte ansågs fungera.

Det uttalade syftet med den nya älgförvaltningen är att "skapa en älgstam av hög kvalitet, som är i balans med betesresurser och som tar hänsyn till viktiga allmänna intressen".

Från att det tidigare var länsstyrelserna som ensamt fattade beslut om tilldelning, är det nu jägare och markägare som gemensamt ska sätta mål för älgjakten. Den lokala och regionala förankringen och samverkan är grunden. Älgförvaltningen ska även vara kunskapsbaserad, till exempel genom kvalitetssäkrade inventeringsmetoder, och adaptiv – det vill säga anpassningsbar efter förutsättningarna.

Källa: Skogsstyrelsen