Alla vinner på närhet till industrin

Nettot efter avverkning ökar när avståndet till industri är en styrande parameter vid skördaraptering. Det visar en ny studie gjord av Skogforsk. Dessutom blev miljöpåverkan lägre genom kortare transportavstånd.

Om transportkostnaden vägs in redan i skördardatorns prislistor kan man nå både högre ekonomiskt netto och samtidigt göra en miljövinst. Det visar en ny studie från Skogforsk.
Om transportkostnaden vägs in redan i skördardatorns prislistor kan man nå både högre ekonomiskt netto och samtidigt göra en miljövinst. Det visar en ny studie från Skogforsk. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Transportkostnaderna står, enligt forskning, för ungefär 30 procent av den totala råvaruanskaffningskostnaden inom svensk skogsindustri. Det betyder att effektivare transportflöden skulle kunna ge stora besparingar.

Men ett hinder för effektiviseringar är att i de flesta skogliga organisationer styrs virkesflödet från skog till bilväg och transporterna från bilväg till industri i två i stort sett separata processer. Det innebär i dagsläget att när man avverkar tar man inte med i beräkningen vad transporten till industrin kostar.

Kortare avstånd

Men nu visar en ny studie från Skogforsk att om transportkostnaden till industri vägs in redan i skördardatorns prislistor kan man få ett högre ekonomiskt netto och samtidigt få lägre miljöpåverkan genom kortare transportavstånd.

– Det blir egentligen vinnare i alla led. Skogsägaren, industrin och miljön skulle alla tjäna på att låta avståndet till industrin vara en styrande parameter i skördarens aptering, säger Oskar Gustavsson, forskare inom skogliga värdekedjor på Skogforsk.

Flexibelt

Enligt studien skulle en integrering av produktionsflödet och virkesflödet göra uttaget av timmer, massaved och bränsleved mer flexibelt och rationellt. Oskar Gustavsson menar att det till exempel skulle kunna löna sig att ta ut en relativt sett större volym av ett virkessortiment trots att listpriset är lägre.

– Ligger avverkningstrakten exempelvis betydligt närmare ett klentimmersågverk än ett normalsågverk kan det löna sig att öka andelen klentimmer i apteringen på bekostnad av volymen normaltimmer och så vidare, förklarar Oskar Gustavsson.

Oskar Gustavsson, forskare inom skogliga värdekedjor på Skogforsk.
Oskar Gustavsson, forskare inom skogliga värdekedjor på Skogforsk. FOTO: SKOGFORSK

Två företag i studien

I studien ingick två företag. Båda ökade det totala ekonomiska nettot efter avverkning med två respektive fyra procent genom kortare transportavstånd och därmed högre resurseffektivitet. Södra har bidragit med skördardata och transportdata till studien.

– Det finns potential i det här och det är positivt. Vi är nöjda med resultatet av studien, säger Patrik Anderchen Skogsteknik- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Viktig pusselbit

Patrik Anderchen menar att studien är en viktig pusselbit, men att skogsägaren inte får förlora ekonomiskt i den enskilda affären. Det förutsätter att Södra totalt sett gör ett högre netto.

– Därför blir det annorlunda för en skogsägarförening jämfört med ett företag som äger egen skog, men resultaten gör att det kan bli intressant att titta vidare på hur den här modellen skulle slå om man i framtiden implementerade den i hela Södras verksamhet, säger han.

Bättre resultat

Men att ett högre ekonomiskt netto när avstånd till industri vägs in redan i skördarapteringen automatiskt skulle leda till högre priser för skogsägarna är Patrik Anderchen inte så säker på.

– Kan vi transportera virket billigare skulle det kanske kunna leda till att vi kan betala lite mer för virket, men framför allt tror jag att det skulle kunna ge ett bättre resultat för Södra och det gynnar ju skogsägarna som ägare av föreningen, säger han.