Amerikanska askar akut hotade av skalbagge

Nordamerikanska askar är nu akut hotade av smaragdgrön asksmalpraktbagge.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Asken är ett av Nordamerikas viktigaste träd ekonomiskt och ekologiskt. Men enligt den internationella naturvårdsunionen IUCNs rödlista över hotade arter klassas nu fem av Nordamerikas sex vanligaste typer av askträd som akut hotade, det vill säga nivån innan utdöd. Den sjätte klassas som starkt hotad. Anledningen är den smaragdgröna asksmalpraktbaggen.

Skalbaggen, som kom till Nordamerika för 20 år sedan via fraktpallar från Asien, har redan förstört miljontals träd i USA och Kanada och sprider sig snabbt.

LÄS MER: "Mångfalden av trädslag måste försvaras"

Larverna äter på det så kallade kambiumlagret innanför barken och angrepp leder till att trädet dör inom några år.

Skalbaggen har ännu inte upptäckts i Sverige, men en etablering skulle kunna få stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser, enligt Jordbruksverket.

I Sverige klassas asken sedan 2015 som akut hotad på grund av askskottssjukan som orsakas av en invasiv sporsäckssvamp.