Är skogen för komplex för media?

Tyvärr ser jag hur reportrarnas åsikter lyser igenom i rapporteringen från framförallt två stora svenska mediekanaler, skriver Marit Bohlin, blivande skogsägare, LRF Ungdomen.

Tyvärr ser jag hur reportrarnas åsikter lyser igenom i rapporteringen från framförallt två stora svenska mediekanaler, skriver Marit Bohlin, blivande skogsägare, LRF Ungdomen.
Tyvärr ser jag hur reportrarnas åsikter lyser igenom i rapporteringen från framförallt två stora svenska mediekanaler, skriver Marit Bohlin, blivande skogsägare, LRF Ungdomen.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Klimatet hårdnar i skogsdebatten. Argumenten sköljer över oss från alla olika håll. Tyvärr ser jag hur reportrarnas åsikter lyser igenom i rapporteringen från framförallt två stora svenska mediekanaler. Rapporteringen är synnerligen vinklad, vilket sänder otroligt dåliga signaler till oss skogsägare.

Egentligen hade jag velat skriva om något helt annat än just detta, men jag kan inte blunda för det som nu utspelar sig. Skogen är inte statisk och naturen och våra processer är rätt komplexa. Det är inte rättvisande att snabbt blåsa upp en konflikt utan att ha med alla fakta. Kanske är det därför debatten är så polariserad idag. Människor orkar helt enkelt inte sätta sig in i all fakta utan tar snabbfilen och väljer sida.

Jag pratade med en god vän som sett SVT Vetenskapens världs programserie Slaget om skogen. Vännen är inte alls skogskunnig men gjorde reflektionen att det verkar som att man måste välja sida i debatten. Jag tycker att det är fascinerande att det alltid i en debatt ska finnas en David och en Goliat. Det blir rätt tröttsamt i längden och just nu har jag tappat tron på den objektiva journalistiken. Vi skogsägare på den "onda sidan" får aldrig höras i debatten. Våra fakta och synpunkter räknas inte. När såg vi senast en familjeskogsägare i media? Vi passar helt enkelt inte in i den mediebild som är bestämd på förhand.

Men det jag egentligen ville skriva om var att nu närmar sig vintern och vi har i familjen bestämt oss för att viltskyddsbehandla våra plantor. På ett av områdena där vi äger skog kommer det vandringsälgar på vintern. Inom loppet av några dygn kan en hel plantering vara uppäten. Ja, inte hela plantan, utan framför allt det viktiga toppskottet. Tidigare har vi knappast tänkt tanken utan skogen får komma upp och den som blir äten blir äten. Men nu har vi tröttnat och ska testa att spruta toppskotten för att se om det ger effekt. Många skogsägare i vårt område säger ”skogen kommer upp ändå”. Ja, det gör den ju, men den är kanske 20-30 år försenad mot om den fått växa utan betesskador. Plantan behöver sitt toppskott, och bara ett sådant samt mycket grönmassa för att växa bra. Vi kommer förmodligen vara de enda i vårt område som gör denna insats och det ska bli spännande att följa effekten av det. Planteringen är ju det viktigaste att ta hand om, så att det kommer ny skog igen som gör ett viktigt arbete för hela samhället.

Marit Bohlin, blivande skogsägare, LRF Ungdomen