Är utbildningen inte något värd?

Som skogsakademiker, jägmästare, så värnar jag om skogsutbildningarna inom SLU. Det finns idag även andra mindre utbildningar, men jägmästare och skogsmästare är ändå de största, skriver Marit Bohlin.

FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

De senaste åren har det inte varit några problem att få arbete när du tagit examen från SLU. Skogsbranschen jobbar på och personal behövs hela tiden. Vi har dessutom en ganska stor andel som närmar sig pension, så utbildad personal behövs verkligen. Med detta som bakgrund är det oroande att höra hur flertalet skogsföretag, bolag som skogsägarföreningarna, anställer personal som inte har någon skogsutbildning.

Jag kan förstå att sådana rekryteringar görs på en högre nivå, till exempel en chefstjänst högt upp i hierarkin. Där är ledaregenskaperna viktiga och skogskunskapen finns hos medarbetarna. Däremot förstår jag inte rekrytering av personal som ska arbeta nära skogen och skogsägarna, men helt saknar utbildning inom skog. Där ses de personliga egenskaperna och säljkompetensen som viktigast.

Det är hård konkurrens och att sälja in sin tjänst har blivit allt viktigare, för att inte säga viktigast för vissa företag och organisationer. Kurser, utbildningar, säljcoacher med mera - allting kretsar kring säljandet. Jag tycker det är oroande att skogskompetensen inte sätts i första rummet. Det kan inte vara okej att kompetens i form av att ”jag äger också skog” är tillräcklig. Dessutom måste det ju vara svårt att vara utbildad och få en chef som inte har utbildning. Vem ska vara bollplank?

Oavsett skogsägare eller anställd så finns det alltid ett behov av kunskapsutbyte. Som skogsägare vill jag att den jag anlitar har skogskunskap. Han eller hon kan ju ha olika erfarenheter, men en utbildning är så mycket mer. Jag har läst fem år på universitetet och fått lära mig att analysera och tänka kritiskt. Det är så mycket mer än bara själva skogskunskapen som kommer med utbildningen.

Om denna form av rekryteringar fortsätter, vilka signaler sänder det då till dem som väljer att utbilda sig? Vi ska vara rädda om kompetensen för nu om någon gång är den viktig. Skogsbruket attackeras från alla håll och det är viktigt att vi bygger våra argument på fakta och analys, samt att vi sköter skogen på ett bra sätt. Skogsbruket är en komplex bransch, även om det kan se enkelt ut för vissa. Underskatta inte vikten av en bra utbildning, och med det sagt inbegriper jag också andra skogsutbildningar än de på SLU.

Marit Bohlin, blivande skogsägare, LRF Ungdomen

LÄS MER: Stolt över familjeskogsbruket

LÄS MER: Språkrören fick mitt tålamod att ta slut