Arealen certifierad skog ökar

Arealen certifierad skog och de frivilliga avsättningarna har ökat mellan 2016 och 2018. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

FOTO: PEFC

Den certifierade produktiva skogsmarksarealen var 14,8 miljoner hektar år 2018, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med 2016. Samtidigt uppgick skogsägarnas frivilliga avsättningar till 1,2 miljoner hektar under samma period vilket också är en ökning med 3 procent.

– När arealen certifierad skog ökar, så ökar också de frivilliga avsättningarna, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Hänger ihop

När skogsägare certifierar sig enligt något av de två certifieringssystem som finns, förbinder man sig att frivilligt undanta skog från produktion till naturvårdsändamål, så kallad frivillig avsättning. Därför syns det en tydlig skillnad i statistiken hur mycket frivilliga avsättningar som görs hos certifierade jämfört med de som inte är certifierade.

Statistiken visar att certifierade skogsägare avsätter 6,8 procent av den produktiva skogsmarken, medan de som står utanför certifieringen avsätter 2,3 procent.

Mest i norr

Största certifierade arealen återfinns i Västerbottens län följt av Norrbottens, Jämtlands och Dalarnas län. Den största andelen av produktiv skogsmark som är certifierad finns i Östergötlands län följt av Kalmar, Dalarnas och Blekinge län. Minst areal och minst andel certifierad areal finns i Gotlands län.

Två certifieringar

Hos enskilda skogsägare är 32 procent av den produktiva skogsmarksarealen certifierad, för övriga ägare är motsvarande andel 94 procent. Sammanslaget innebär det att 63 procent av den produktiva skogsmarksarealen är certifierad. 77 procent, eller 11 405 100 hektar, är certifierad enligt både PEFC och FSC. 2 213 500 hektar är enbart certifierad enligt PEFC och 1 046 200 hektar enbart enligt FSC.

5,1 procent frivilliga avsättningar

De certifierade skogsägarna bidrar med 83 procent av arealen frivilliga avsättningar. Statistiken visar att den totala areal som skogsägarna avsatt på frivillig väg 2018 uppgick till 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 5,1 procent av Sveriges produktiva skogsmark.

Största arealen och största andelen frivilliga avsättningar återfinns i Jämtlands län. Minst areal och andel finns i Gotlands län. Enskilda markägare står för 38 procent och övriga markägare för 62 procent av den frivilligt avsatta arealen.

LÄS MER: ”FSC-certifiering slår mot små skogsbrukare”

LÄS ÄVEN: ”Mindre skogsägare är mycket välkomna i FSC”