Ätbara insekter nästa nisch för skogen

I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare vid SLU om foder för insektsproduktion kan vara nästa område för skogsprodukter.

Mjölmaskar föds redan upp i livsmedelsproduktion.
Mjölmaskar föds redan upp i livsmedelsproduktion. FOTO: MOSTPHOTOS

Kan ätbara insekter odlas på restprodukter från skogen, det är en frågeställning som Sveaskog och SLU ställer sig, enligt ett pressmeddelande från Sveaskog.

– Ett av våra uppdrag inom forskning och utveckling är att studera nya användningsområden för skogen, och insekter är något man pratar allt mer om. Det gjorde att vi ville titta på möjligheterna att föda upp ätbara insekter på restprodukter från skogen, säger Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog.

Produktion i växthus

Punkter som undersöktes var vilka insekter som skulle passa, vilket näringsinnehåll de har, hur uppfödningen skulle gå till och om det finns risker med uppfödningen.

Det skulle i så fall handla om industriell produktion i växthus där både temperatur och fuktighet kan kontrolleras och då skulle insekter från andra delar av världen kunna vara aktuella för uppfödning.

Ätbara och näringsrika

Men studien visade att många av de insekter som lever i de svenska skogarna både är ätbara och näringsrika. De kan födas upp i stor skala och har liten miljöpåverkan. De företag som massproducerar insekter utfodrar ofta med spill från livsmedelsindustrin.

– Genom studien kom vi fram till att det verkar finnas goda förutsättningar för att använda restprodukter från skogen som insektsfoder, säger Vassileios Varelas, forskare på SLU i Uppsala.

Skog som foder

Det är detta som blir Sveaskogs nästa steg att utreda – hur olika skogliga råvaror fungerar som föda för olika insekter under kontrollerade former.

– Vi kommer att göra tester både med och utan förbehandling och i blandningar med mikroalger, jäst eller annan grön biomassa. Dessutom kommer vi att testa inblandning av olika skogsråvaror i fodret till arter som redan föds upp "industriellt", exempelvis mjölmask och syrsor, säger Ann-Britt Edfast.

Just nu är det inte tillåtet att sälja insekter som livsmedel i Sverige.

Läs mer: Finland tillåter insekter som mat

Ica satsar på insektsprotein i fiskfoder