Avverkningsförbud tvingar Anders till Arbetsförmedlingen

Nu står det klart att Skogsstyrelsen förbjuder ytterligare två avverkningar på grund av förekomst av lavskrika i Vallsta, Hälsingland. Beslutet tvingar skogsägaren och heltidsskogsbrukaren Anders Göransson till Arbetsförmedlingen.

Anders Göransson till vänster och Lars-Göran Löfgren har nu fått definitivt förbud att avverka. Att förbudet var på gång berättade Land Skogsbruk om i mars i år.
Anders Göransson till vänster och Lars-Göran Löfgren har nu fått definitivt förbud att avverka. Att förbudet var på gång berättade Land Skogsbruk om i mars i år.

– Jag kan ju inte fortsätta att bedriva skogsbruk när jag får förbud hela tiden. Jag får hela min månadslön från skogen. Nu får jag skriva in mig på arbetsförmedlingen och försöka hitta ett annat jobb. Jag tänker inte sitta med armarna i kors och vänta på att Kronofogden ska komma, säger Anders Göransson förtvivlat.

Inte första gången

Det är andra gången han förbjuds att föryngringsavverka skog på grund av lavskrikeförekomst med hänvisning till Artskyddsförordningen. Skogsstyrelsen backade från det första förbudet från 2016 och han kunde avverka hösten 2017. Det innebar en intäkt i företagandet som kom ett år senare än planerat. Och i dag, måndag, kom det andra förbudet inom loppet av två år. Det gäller 10 hektar slutavverkningsmogen granskog, som om den ändå avverkades skulle ge Anders Göransson 1 miljon kronor i böter. Som företagare hade han kalkylerat med att avverkningen skulle ge en intäkt på 900 000 kronor.

– Jag har räkningar att betala och Skatteverket kräver sina inbetalningar varje månad. Till det får jag i dagsläget ta av mina reserver, säger Anders Göransson.

"Nya Sovjetstaten"

Han skräder inte orden när han återger sina känslor efter att ha delgivits förbudet:

– Man trodde i sin enfald att sådana myndighetsbeslut bara förekom i diktaturer. De stjäl egendom. Sverige har blivit den nya Sovjetstaten.

Anders Göransson är inte den enda skogsägaren i området som förbjudits att avverka skog. På måndagen fick även Anders Göranssons grannar, Helene och Lars-Göran Löfgren, motta samma besked. Och sedan tidigare ligger förbud rörande tre skogsägare för avgörande i Mark- och miljödomstolen sedan de återförvisats dit av Mark - och miljööverdomstolen. Dom i Mark- och miljödomstolen väntas till hösten.

"Dåliga förutsättningar"

Utifrån tillgängliga skogsdata bedömer Skogsstyrelsen att arealen skog i området med liknande egenskaper är starkt begränsad, vilket ger lavskrikan dåliga förutsättningar att etablera nya revir i närområdet. Slutsatsen blir därför att avverkningen ska förbjudas med hänvisning till Artskyddsförordningen, skriver Skogsstyrelsen i beslutet.

LÄS OCKSÅ:

Fågelklubbens uppgifter stoppar nya avverkningar

Skogsstyrelsen väntar på svar från Artdatabanken