Bättre brandskydd vid skogsbränder

Det är troligen mer kostnadseffektivt att uppmuntra folk på landsbygden att bilda skogsbrandvärn i samråd med ortens brandkår. De kan vara på plats långt innan MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har ringt till Italien för att få hjälp av vattenbombare, skriver Gunnar Björklund.

Sommaren 2018 brann en stor del av skogen. Gödseltunnor sattes in i kampen mot lågorna, som här i Laforsen.
Sommaren 2018 brann en stor del av skogen. Gödseltunnor sattes in i kampen mot lågorna, som här i Laforsen. FOTO: STEFAN JERREVÅNG/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det behövs mer och snabbare insatser än enbart flygande vattenbombare. Oftast är bönderna och skogsägarna en bortglömd resurs. De har vattentunnor på 20 till 30 kubikmeter som kan fyllas på några minuter från ett dike och rätt utrustade spruta in vatten 30 meter in i skogen och också fylla brandkårens vattenslangar.

Skogsägarna har också fyrhjulingar som kan transportera bensin, brandslangar, motorsågar och mat. De har även skogsmaskiner som kan fälla skog och köra bort riset från brandgatorna. Saknas väg kan bönderna också fixa ett par kilometer väg på en dag om det behövs. Dessutom är bönderna självgående och är vana att fixa plötsliga problem. De känner också till vilka skogsvägar som finns i trakten.

Brandflyget som spanar efter bränder från luften och som utförs av frivilliga privatflygare, mot en ringa kostnad, och som kan larma och vägleda brandförsvaret är en resurs att värna om.

Efter branden i Västmanland 2014 och skogsbränderna i andra delar av Sverige 2018 har det bildats skogsbrandvärn. Ett exempel är Sala–Heby skogsbrandvärn som har ett 60-tal bönder och skogsägare som medlemmar. De har gått i en studiecirkel i LRFs regi med föreläsare från Räddningstjänsten.

Skogsbrandsvärnet står under Räddningstjänstens befäl som i de flesta fall har texten "Räddningsledare" på ryggen och ett röd-vitt schackmönster på hjälmen. Räddningsledaren ser till att rätt resurs kommer på rätt plats och att alla fordon kör in i skogen i rätt körriktning så att inte framkomligheten äventyras.

Krisberedskapsmyndigheterna bjöd i våras in många organisationer i Västmanland för att informera om vad vi ska göra om krisen kommer, som till exempel om vi blir anfallna av fienden eller något annan kris inträffar som till exempel skogsbrand. De inbjudna var Bilkårister, Blå Stjärnan, radioamatörer, Hemvärnet med flera. Som vanligt var landsbygdens folk bortglömda med undantag av Hemvärnet. Ingen inbjudan hade gått till LRF, skogsägarföreningen, Hembygdsförbundet eller andra landsbygdsorganisationer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör göras uppmärksamt på att det troligen är mer kostnadseffektivt att satsa och uppmuntra folket på landsbygden att bilda skogsbrandvärn i samråd med ortens brandkår, som är på plats långt innan MSB har ringt till Italien för att få hjälp av vattenbombare.

Gunnar Björklund

Västerås