Bergs lägger ner i Broakulla

Den småländska sågverkskoncernen Bergs Timber lägger ner sågverket i Broakulla utanför Emmaboda. Verksamheten inriktas i stället på vidareförädling av koncernens trävaror.

Peter Nilsson, VD för Bergs Timber.
Peter Nilsson, VD för Bergs Timber. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Nyheten presenterades på onsdagen i en bokslutskommuniké där Bergs också meddelar att även koncernens sågverk i Savi i Estland läggs ner under 2019.

Nedläggningarna beräknas ge en årlig resultatförbättring på 20-25 miljoner kronor, uppger Bergs i bokslutskommunikén som redogör för det förlängda räkenskapsåret 1 september 2017 till och med den 31 december 2018 (16 månader).

Skälet till att räkenskapsåret förlängts är att koncernen går från brutet räkenskapsår (september-augusti) till att redovisa kalenderår.

Högre vinst

Rörelseresultatet för 16-månadersperioden uppgick till 229 (55) miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 7,6 (3,3) procent. Omsättningen uppgick till 3 031 miljoner kronor. Rörelseresultatet för årets sista fyra månader uppgick till 70 (18) miljoner kronor.

Bergs anläggning för träimpregnering i Nybro.
Bergs anläggning för träimpregnering i Nybro. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Förvärv utomlands

I maj 2018 förvärvade Bergs sågverk och vidareförädlingsanläggningar i Estland och Lettland samt distributions - och hamnverksamhet i England från koncernens huvudägare, isländska Norvik. De förvärvade bolagen ingår i koncernredovisningen från den 15 maj 2018 och har bidragit med 1 158 miljoner kronor i omsättning och med 78 miljoner i rörelseresultat, uppger Bergs i bokslutskommunikén.

Försiktigt positivt

Enligt Bergs VD, Peter Nilsson, är utvecklingen under 2019 något osäker:

"Med tanke på den lite mer osäkra utvecklingen för den allmänna ekonomin och de fortfarande okända effekterna från Brexit är det svårt att ge långsiktiga bedömningar av marknadsutvecklingen. Samtidigt har 2019 börjat på ett tämligen bra sätt för vår bransch", säger han i bokslutskommunikén.