Bergs Timber köper delar av Norvik

Bergs Timber förvärvar Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien, från sin egen huvudägare, isländska Norvik.

FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Därmed går Berg Timber vidare, enligt den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 22 januari, om att Bergs skulle köpa sin huvudägare Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien. Det framgår av ett avtal mellan bolagen.

Fördubblar kapaciteten

Förvärvet innebär att Bergs Timber nästan fördubblar kapaciteten inom sågverk ,från 530 000 kubikmeter per år till cirka 920 000 kubikmeter per år. Utöver det skapas samordningsfördelar inom bland annat råvaruanskaffning, distribution och försäljning. Bergs Timber breddar sig också på ett sätt att bolaget blir mindre konjunkturkänsligt.

Två poster

Köpesumman är uppdelad i två poster, i form av likvida medel och aktier. Kontantsumman är 270 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor när köpet sker, samt 100 miljoner kronor 2019, respektive 70 miljoner kronor 2020. Aktieposten består av 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber, med ett beräknat värde på 449 miljoner kronor, enligt ett förslag som ska klubbas på en extra bolagsstämma den 14 maj. Att så sker är ett av villkoren för att affären ska genomföras, samt att berörda banker godkänner köpet.

LÄS OCKSÅ: Bergs Timber breddar med Norvik-köp (Land Lantbruk)