Beslut om ersättning för fjällnära skog skjuts upp

Styrelsen för Skogsstyrelsen fattade inget beslut om ersättning till markägare med fjällnära skogar vid ett extrainsatt skype-möte under fredagen. Istället väntas ett beslut senare i vår, enligt ordföranden Marie Larsson-Stern.

FOTO: MOSTPHOTOS

Dagens möte hade bara en punkt och den gällde frågan om ersättning till skogsägare som nekats tillstånd vid avverkning i fjällnära skogar. Styrelsen fick lyssna till och ställa frågor om den pågående utredningen. Något beslut fattades inte.

- Vi beklagar att det tar lång tid. Men det är viktigt att det blir rätt genomarbetat. Vi är måna om rättssäkerheten, inte minst för skogsägarna, säger Marie Larsson-Stern.

Oklarheterna kring Skogsvårdslagens § 19

Det var efter en dom i kammarrätten 2015 som Skogsstyrelsen i större omfattning började neka tillstånd till avverkningar i fjällnära skogar. I samband med den uppstod oklarheter av hur Skogsvårdslagens § 19 ska tolkas.

§ 19 behandlar rätten till kompensation för dem som förvägrats tillstånd till avverkning i sin skog. Den statliga förvaltningsmyndigheten Kammarkollegiet menar att ägarna till de fjällnära skogarna inte har rätt till ekonomisk ersättning.

Ny utredning kan ge ändrad kurs för Skogsstyrelsen

Bland skogsägare är missnöjet med detta stort och många har stämt staten. Några av dessa domstolsförhandlingar kommer att dra igång under våren.

Nu är frågan om Skogsstyrelsen kommer att fortsätta att gå på Kammarkollegiets linje eller om den egna utredningen kommer att ge en förändrad kurs.

Målet är att frågan ska avgöras i vår

Skogsstyrelsens styrelse har ordinarie styrelsemöten den 24 april samt i slutet av maj. Marie Larsson-Stern vill inte lova när frågan kommer att avgöras, men målsättningen är under våren.

- När vi får tillräckliga svar kan vi fatta ett beslut. Vi har all ambition i världen att bli klara så fort vi kan, säger Marie Larsson-Stern.

LÄS MER: Fjällskogsägare kräver staten på 20 miljoner

LÄS OCKSÅ: Skogsägare stoppas från att avverka

LÄS OCKSÅ: Ledare: ”Kammarkollegiet gör skogsägare till försökskaniner”