Blandskog är grejen

Jag tänker att blandskogar, med avverkningar på kanske max fem hektar är en stor del av framtiden. De ger minskade viltbetningsskador, mindre stormskador, mindre barkborreskador och förmodligen även mindre rötskador, skriver Erik Hjärtfors i sin krönika.

Erik Hjärtfors föredrar blandskog.
Erik Hjärtfors föredrar blandskog. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det finns många sätt att bedriva skogsbruk på och alla behövs sannolikt för sitt bidrag till mångfalden. Vi har i Sverige haft en exempellös framgång med vårt sätt att använda materialet från skogarna sedan hundratals år och att bruka den med en hållbar strategi sedan cirka 120 år. Vi har byggt våra första stapplande steg som industrination på virket, alla våra hus med tillhörande inredningar, tekniska delar till industrin, maskiner till jordbruket och så vidare.

Förmodligen erövrade våra förfäder Sverige paddlandes på något av trä, även om det bara var en stock, i bästa fall urgröpt. Vi ska fortsätta vara bland de bästa länderna i världen på att lösa samhällets utmaningar i klimatorostider och erbjuda nya produkter i massiv form eller som åtskilda och hopsatta molekyler där träets beståndsdelar erbjuder oss så fantastiska möjligheter.

Det har inte varit utan problem, varken då eller nu. Skogsbruket har ibland varit alltför aggressivt på människors bekostnad. Förmodligen har vi tappat en del arter på stora arealer som vi inte får tillbaka på ett antal generationer. Det är en lite jobbig insikt, men då får vi ju göra bättre ifrån oss framöver. Hemma har ett par flerskiktade bestånd fått bestå och sköts nu med uttag i övervägande del från de övre diameterklasserna. Det här är spännande, men kommer aldrig att bli gängse brukningsmetod i Sverige då det är för arbetskrävande, för dålig ekonomi och för omständligt.

Jag tänker att blandskogar, med avverkningar på kanske max fem hektar är en stor del av framtiden. Jag har min skog i en del av Sverige där gran, tall, björk och ek är naturliga inslag, vilket om man tillåter alla trädslagen, ger stabila ekosystem. Det visar sig i minskade viltbetningsskador, mindre stormskador, mindre barkborreskador och förmodligen även mindre rötskador.

Svensk skogskooperation har under flera decennier allierat sig med bolagsskogsbruket via forskning, teknikutveckling, digitalisering, produktutveckling och skogsbruksmetoder. Kanske är det nu tid att vända på detta och gå in i en tid då storskogsbruket tar till sig metoder som på allvar bidrar till ekologisk och social hållbarhet. Jag vill inte ha ett storskogsbruk som sänke i den svenska skogsdebatten, utan som fortsatt fruktsam samarbetspartner. Eftersom vi skogsägare i stor utsträckning lever på skogsgårdarna så borde vi kunna vara levande exempel på att det mer småskaliga, privatägda, blandskogsinriktade skogsbruket ger oss alla de värden som landet, människorna, klimatet och naturen behöver.

Erik Hjärtfors,

skogsägare och mångbrukare

LÄS MER: Mer forskning krävs i kampen mot barkborren

LÄS MER: Fortsatt nedåt för avverkningsanmälningar