Blandskog minskar risk för skadeinsekter

Skogar som inte är blandade löper ökade risker för insektsangrepp, visar en forskningsrapport.

Skogar med få trädarter riskerar fler insektsangrepp, enligt ny forskning.
Skogar med få trädarter riskerar fler insektsangrepp, enligt ny forskning. FOTO: IBL

Forskarna, Maartje Klapwijk och Christer Björkman, visar i en vetenskapligt publicerad artikel att renodlingen mot en trädart i skogar kan öka riskerna för förekomsten av skadeinsekter. En potentiell orsak är att komplexiteten i blandskog gör det svårare för skadegörare att hitta och nyttja föda.

Undersökte tallbestånd

Forskarna undersökte två typer av tallbestånd utifrån förekomsten av röd tallstekel Neodiprion sertifer. Det fanns färre larver på tallar som inte var omgivna av andra tallar, än på tallar i ett renodlat tallbestånd. Dödligheten hos skadeinsekterna från naturliga fiender påverkades inte av graden av blandning i skogen, diversifiering av trädslagen, men antalet parasiter var färre.

Högre motståndskraft

Forskarnas slutsats är att motståndskraften i blandskogar är högre vad gäller insektsskador och att plantering av hantering av blandskog kan begränsa riskerna för skadeinsektsangrepp.

Läs rapporten här: Mixed forests to mitigate risk of insect outbreaks (Tandonline)

LÄS OCKSÅ: Därför har Finland färre skogsbränder