Bra efterfrågan ger ökad avverkning

Avverkningen i år beräknas bli något högre än förra året. Det visar Skogsstyrelsens senaste prognos.

Bruttoavverkningen 2017 beräknas uppgå till 92,5 miljoner skogskubikmeter, att jämföras med 2016 års siffra på 91,6 miljoner skogskubikmeter.

Något mer avverkning i år alltså om Skogsstyrelsens prognos håller. Prognosen bygger på flera olika underlag, bland annat produktionen av sågade trävaror och pappersmassa, utifrån vilken man beräknar virkesförbrukningen och justerar för olika värden, som export och import.

Ökad efterfrågan

Den ökade bruttoavverkningen förklaras huvudsakligen med att produktionen av sågade barrträvaror förväntas öka under året. Den höga byggtakten i Sverige och andra länder skapar bra efterfrågan. Samtidigt har produktionen av pappersmassan utvecklats positivt och väntas också öka.

Men Skogsstyrelsen uppger att det finns en osäkerhet i årets prognos som beror på att massaved inte längre särredovisas i statistiken över utrikeshandel.