Brist på massaved höjer priset

Den milda vintern i Mellansverige och en större efterfrågan på massaved gör att skogsägarna kan räkna med högre priser.

FOTO: ANN LINDÉN

Den ovanligt milda vintern i Mellansverige och Baltikum gör att drivningsförhållandena är svåra.

– Vi har haft besvärliga förhållanden, och det är blött och eländigt kring Mälardalen, Örebro och Närke, säger Roger Johansson, marknadschef på Sveaskog i Mellansverige.

Från Sydamerika till Gävle

Billerud Korsnäs har akut brist på massaved, särskilt lövmassaved. Bolaget försöker ändra mixen och hushålla med lövmassaveden, men har ändå fått ta till den ovanliga åtgärden att importera eucalyptusflis från Sydamerika till Gävle.

– Det är något som utvärderats för att kunna användas i sådana här situationer som historiskt dyker upp med fem till 10 års mellanrum, säger Uno Brinnen, skogsdirektör på Billerud Korsnäs i ett pressmeddelande.

”Full vinter och normala bekymmer”

Billerud Korsnäs räknar med att bristen på massaved kommer att kosta uppåt 100 miljoner kronor första kvartalet.

I norra Sverige är vintern mer normal och SCA har ingen brist på massaved.

– Vi har full vinter och normala bekymmer för årstiden, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA.

I södra Sverige är läget mer besvärligt.

– De stora mängderna regn som fallit under hösten och starten av vintern ställer försörjningen till våra industrier på sin spets, säger Olof Hansson, chef för Södra skog.

Han fortsätter:

– Den största utmaningen är transportkapaciteten som påverkas negativt av att tillgängligheten på bilvägsnätet är begränsad. Stabilare vinterförhållanden skulle vara en välkommen hjälp för att kunna upprätthålla virkesflödet den närmaste tiden.

Trimmar produktionen

Förutom vädret påverkas tillgången på massaved i Mellansverige också av att både Södra och SCA byggt upp sin kapacitet och att övriga bruk trimmar produktionen. Så även om vintern kommer med kyla och tjäle och gör att flödet av massaved kommer igång, så finns förutsättningarna för högre massavedspriser framöver.

– Jag skulle inte hålla för osannolikt att vi kan komma att se en del prishöjningar på massaved framöver, kanske redan under det här året, till följd av den långsiktigt ökande efterfrågan på ved, säger Roger Johansson.

LÄS MER: PREMIUM – Kameror ersätter mänskliga ögat vid virkesmätning