Bristande gallring förlust för alla

undefined

Det ligger mycket arbete bakom en vacker skog. Oro för kritik får skogsägare att gallra för lite enligt Skogforsk.
Det ligger mycket arbete bakom en vacker skog. Oro för kritik får skogsägare att gallra för lite enligt Skogforsk. FOTO: MOSTPHOTOS

Skogforsk har kartlagt anledningarna till den uteblivna skogsskötseln. Oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om kostnader ligger bakom enligt studien.

"Det handlar ofta om ganska enkla åtgärder som att hugga bort granar för att ge gamla ekar utrymme eller att göra gläntor runt äldre lövträd i barrskogar, där ljuskrävande lavar och värmeälskande insekter behöver solljus", säger Örjan Grönlund vid Skogforsk i ett pressmeddelande.

Oro för kritik

Studien bygger på intervjuer och visar att skogsägare förutom tidsbrist och osäker kostnad, även oroar sig för att skötseln ska ses som en ursäkt för avverkning.

"Man är rädd att skötseln ska utmålas som en ursäkt för att få avverka i bestånd med höga naturvärden, trots att så många arter kräver skötselinsatser för att finnas kvar".

Skogforsk har även sammanställt förslag på hur naturvårdande skötsel kan underlättas och understryker att brist på gallring slår mot både mångfald och missad förnybar råvara.

FAKTA: Skogforsks råd för ökad skötsel

Tydliggör och stärk motiven för naturvårdande skötsel.

Avsätt tid för mekaniserad naturvårdande skötsel under sensommaren och ta höjd för de effekter det kan ha på virkesflödet i stort.

Ha central beredskap för att hantera kostnaderna för fördyrande åtgärder för att inte belasta budgeten hos de lokala distrikten.

Låt de som har intresse och kunskap om naturvårdande skötsel dela med sig av sina erfarenheter och sitt engagemang.

LÄS MER: Fängslande granar och myror på höjden

LÄS MER: Brist på arbetskraft ökar behov av maskinell röjning