CWD misstänks hos älg i Norrland

En älgko i Norrbotten misstänks ha drabbats av avmagringssjuka eller chronic wasting disease, CWD. Ett definitivt besked kan dröja.

En älgko som avlivades i Norrbotten tros ha lidit av CWD.
En älgko som avlivades i Norrbotten tros ha lidit av CWD. FOTO: TT

– Vi har ett första besked att det är CWD i hjärnstammen på älgkon, men det dröjer att få definitiv diagnos, för metoderna är så tidskrävande, säger Maria Nöremark, veterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

”Inte oväntat”

Älgkon som avlivades var en sexton år gammal viltlevande älgko, som avlivades eftersom den var mager, gick i cirklar och verkade vara blind.

– Detta var inte oväntat. Liknande fall på äldre älgar har hittats i Norge och i Finland. Mycket talar för att det kan röra sig om spontant uppkomna förändringar och inte den smittsamma varianten av sjukdomen, säger epidemiolog Maria Nöremark på SVA.

Icke smittsam hos älg

Sjukdomen finns i två varianter, en smittsam och en icke smittsam. Den smittsamma har hittats hos vildrenar i Norge under 2016, och den icke smittsamma har hittats hos älg i Norge.

– Vi lutar åt att det är den icke smittsamma varianten som den här älgkon drabbats av. Men om det är den smittsamma blir det stora problem, säger Maria Nöremark.

Tester dubbelkollas

Nu kommer ytterligare tester att göras, och de ska också skickas iväg till laboratorier utomlands för dubbelkoll. När ett färdigt resultat kan väntas kan ingen säga, men det tar minst flera månader.

Ökad provtagning

Ett resultat av upptäckten är även att provtagning i området kommer att öka.

– Veterinärer från Jordbruksverket, SVA och Naturvårdsverket kommer nu att tillsammans med viltexperter samla mer information om hjortdjuren i området och utifrån de regionala förutsättningarna utarbeta en plan för utökad provtagning, säger Lotta Hofverberg på Jordbruksverket.

Låg risk för spridning

Enligt SVA har CWD har hittills bara påvisats naturligt hos hjortdjur. Risken för spridning till människa bedöms som mycket låg, men kan inte helt uteslutas.

Läs mer: SVA återupptar övervakning av vilt

Norsk smitta ett mysterium för forskarna

Norge avsätter mer pengar mot CWD