”Dåligt omdöme får inte försena omställningen”

Att Miljöpartiet sjabblar får ändå inte göra att den nödvändiga omställningen till fossilfritt försenas. Företagen ska inte behöva tveka om reglerna, skriver Knut Person i veckans ledare.

Knut Persson skriver ledare i Land Skogsbruk.
Knut Persson skriver ledare i Land Skogsbruk. FOTO: PRIVAT/FRIDA JONSON

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle där skogsråvaror spelar en allt större roll kommer inte att vara lätt. Men ibland blir hindren alldeles onödiga och faktiskt svårbegripliga.

Maria Wetterstrand föreslog nyligen att det ska bli obligatoriskt att blanda biobränsle i flygbränsle. Stegen är mycket små och det kommer att ta lång tid att minska flygens koldioxidutsläpp. Första steget tas 2021 då en procent av bränslet ska vara biobränsle, inblandningen ökar sedan successivt till dess att den är 30 procent 2030.

Utredningen mottogs väl, de flesta verkade acceptera att det är rätt väg att gå och att det inte går att öka andelen biobränsle snabbare. Till viss del håller tekniken fortfarande på att utvecklas och produktionskapaciteten av biobränsle till flyg är liten.

Men efter några dagar tog debatten en helt annan riktning. Det visade sig först att Maria Wetterstrand var styrelseledamot i ett företag som utvecklar en metod för produktion av bränsle från biomassa. Lite senare blev det också klart att hon ägde aktier i bolaget. Dagarna efter utredningen steg aktiernas värde kraftigt.

Miljöpartiets språkrör har haft ganska låga förtroendesiffror i olika undersökningar. Men Maria Wetterstrand var ett undantag, när hon slutade som språkrör hade hon ett brett förtroende från många håll. Hon har också tackat nej till statliga tjänster som är det vanliga sättet för tidigare toppolitiker att försörja sig.

Förvåningen blev därför desto större när det visade sig att hon var jävig när hon lämnade sin utredning. Från en del håll hörs nu att hela utredningen bör kastas i papperskorgen och göras om.

Det finns en del konstiga turer med information om aktieinnehavet som lämnats till Miljödepartementet, men inte nått det ansvariga statsrådet Isabella Lövin. Exakt hur ansvaret ska fördelas kan diskuteras, men slutintrycket blir att Miljöpartiet igen visat sig oskickliga i hantverket kring politiken.

Miljöpartiets tillkortakommande får ändå inte göra att den nödvändiga omställningen försenas. Att utredningen skickas på remiss blir en sorts kvalitetskontroll och om det visar sig att slutsatserna håller bör utredningen kunna ligga som grund för ett beslut.

Företag som arbetar med att förvandla skogsråvara till flytande bränsle ska inte behöva tveka om reglerna även om en del politiker visat förvånansvärt dåligt omdöme.

Knut Persson,

red@landskogsbruk.se