Danskinspirerad julgransodlare satsar på kruka

Den ärvda gården i Halland visade sig vara perfekt för julgransodling. Nu har Claes Hamilton utökat verksamheten och satsar på julgranar i kruka som går att återanvända flera år.

FOTO: STEFAN LINDBLOM/HELSINGBORGS-BILD

När Claes Hamilton ärvde Brunskog gård och mark i Eldsberga en dryg mil sydost om Halmstad var det inte självklart vilken verksamhet han skulle ha på gården. Hans bror Jan ville inte längre driva jordbruket och de valde senare att arrendera ut det, förutom delar av marken som inte var lämplig för växtodling där det bland annat fanns ett hjorthägn.

Hjorthägn blev odlingsmark

Efter lite analyserande och rådgivning föll valet på att odla julgranar på del av marken.

– Jag var revisor och delägare på ett revisions- och konsultföretag och kunde egentligen inget om granodling. Men jag hade besökt granodlingar i Danmark och bokade in ett besök av en rådgivare, säger han.

Hjorthägnet konverterades till traditionell julgransodling, som han och en affärskompanjon nu har hållit på med i fem år. Efter två år började de även att odla julgranar i kruka, även det en idé från Danmark.

– Man såg allt mer av dekorationsgranar i inredningar och tillsammans med den växande miljömedvetenheten spådde de danska odlarna att det skulle bli en växande produkt, säger han.

Poängen med en julgran i kruka är att den är lätt att flytta och kan användas i flera år, då ställer man ut den i trädgården under året. Slutligen kan man plantera ner den i marken.

Hur skiljer det sig att odla julgranar i kruka jämfört med traditionell odling?

– Det är mer arbetsintensivt, man kan inte mekanisera arbetet på samma sätt. Det är dyrare, initialkostnaden är dubbelt så stor vilket gör att granarna också blir dyrare för kunden. Men vår målsättning är att bli en kvalitetsproducent – det tror vi kommer att betala sig, säger Claes Hamilton.

Hjorthägnet konverterades till traditionell julgransodling, som Claes Hamilton och en affärskompanjon nu har hållit på med i fem år.
Hjorthägnet konverterades till traditionell julgransodling, som Claes Hamilton och en affärskompanjon nu har hållit på med i fem år. FOTO: STEFAN LINDBLOM/HELSINGBORGS-BILD

Tankar på ekologisk odling

Hallandsgran vill minimera kemiska bekämpningsmedel och har utvecklat metoder för mekanisk bekämpning. Han säger att de har funderat på att odla granarna ekologiskt.

– Men jag kom fram till att konsumenterna nog inte vill ha hönsgödsel med in med julgranen, säger Claes Hamilton.

I år säljer Hallandsgran runt 2 000 granar i kruka och det börjar så smått komma lite flöde i kassan.

– Är efterfrågan god kan vi öka produktionen till runt 4 000, 5 000 julgranar i kruka. Vi har valt att initialt inte sälja till grossister, bara till återförsäljare, och vi försöker främst sälja lokalt, säger Claes Hamilton.

Inkomster från annat håll

Att Claes Hamilton även har andra verksamheter som han får inkomst från, som mäklararbete, delägarskap i andra företag, skogsbruk, utarrendering av jordbruksmark och fastighetsförvaltning, har gjort att julgransodlingen har kunnat byggas upp.

– Verksamheten kommer att omsätta mer och mer och om fyra, fem år vill jag jobba mer med granarna när kassaflödet är på plats, säger han.

Att julgranar i kruka hör till framtiden är Claes Hamilton övertygad om.

– Det ligger rätt i tiden och kunderna kommer att vilja ha mer närodlat i framtiden. Man vill inte köpa en gran som man sedan lägger på soptippen. Den här kan man använda i flera år eller sätta den i jorden, säger han.

Claes Hamilton.
Claes Hamilton. FOTO: STEFAN LINDBLOM/HELSINGBORGS-BILD

Krukodling ökar

På Sydsveriges Julgran och Pyntegröntodlarförening är man inne på samma tankegångar.

– Det har alltid funnits lite odling i kruka, men det verkar komma allt mer, säger Magnus Jönsson, ordförande i föreningen.

När det gäller ekologiska granar tror även Magnus Jönsson att även om ekologiskt efterfrågas, så smäller närodlat högre.

– Många mindre odlare har det ekologiska tänket och rensar för hand utan bekämpningsmedel. Men för att få odlingen helt ekologisk skulle det krävas att man följde plantan från början. Det är framför allt närodlade, svenska, julgranar som säljer, säger han.