De fick stora skador i sitt bestånd efter gallring

Skador på stammar, rötter och mark efter gallring kan ställa till rejäla bekymmer. Magnus Nilsson och hans tremänning Nils Nilsson fick stora skador på det kvarstående beståndet efter en vanlig förstagallring.

Magnus Nilsson, tv, och hans tremänning Nils Nilsson kan bara konstatera att stamskadorna blev stora efter att Stora Enso gallrat.
Magnus Nilsson, tv, och hans tremänning Nils Nilsson kan bara konstatera att stamskadorna blev stora efter att Stora Enso gallrat. FOTO: ØYVIND UND

Nils Nilsson och hans pappa planterade på 1980-talet gran på 17,4 hektar på en skogsfastighet i Rotvik, som ligger mellan Arvika och Säffle i Värmland.

När beståndet skulle gallras för första gången på hösten 2014 anlitades Stora Enso som gjorde ett uttag på 730 m3fub.

Tog skada

– Men året efter upptäckte vi att det kvarvarande beståndet tagit stor skada så vi kom överens med Stora Enso om att de skulle göra en kompletterande gallring, berättar Magnus Nilsson.

Hösten 2017 togs därför ytterligare 190 m3fub ut.

– För att kunna få ut så stor andel skadade stam som möjligt användes både maskiner och manuell fällare, och kostnaden för det arbetet stod Stora Enso för, förklarar Magnus Nilsson.

Gjorde kontroll

Men även efter den kompletterande gallringen tyckte Magnus och Nils att det var mycket skador i beståndet. Därför gjorde Skogsstyrelsen i våras en gallringskontroll där de konstaterade att 18 procent av de kvarvarande stammarna hade någon form av skada.

– Det var främst stamskador men också en del rotskador, säger Magnus Nilsson.

Diskuterar ersättning

Sedan 2015 har Magnus och Nils fört en diskussion med Stora Enso om ersättning för de skador på det kvarvarande beståndet som gallringsarbetet lämnade efter sig.

Trakten har efter gallringen 1600 stammar per hektar. I genomsnitt är 288 stammar skadade.
Trakten har efter gallringen 1600 stammar per hektar. I genomsnitt är 288 stammar skadade. FOTO: ØYVIND UND

Tanken är att de skadade stammarna ska tas ut i samband med en tredjegallring om ungefär 10 år när stammantalet ska minskas från 1600 stammar per hektar till cirka 1000 stammar per hektar.

– Det här är en surdeg som Stora Enso inte velat ta tag i, men nu ger de oss ett skadestånd på 1,24 kronor per skadad stam i sänkt virkesvärde, säger Magnus Nilsson.

Efterfrågar nyckeltal

Dessutom ger Stora Enso ersättning för ökade kostnader i samband med en kommande tredjegallring. 10 500 kronor för kostnader som ska täcka att märka ut de skadade träden och 8680 kronor i merkostnader för att det kommer att krävas manuell fällare.

Totalt har Stora Enso betalat ut 26 935 kronor i skadestånd för det dåliga gallringsarbetet.

– Men det vore ju bra om det fanns några nyckeltal att förhålla sig till för gallringsskador. Rimligt vore väl att man kan acceptera exempelvis 5 procent skador och efter en opartisk kontroll av får skogsbolaget betala skadestånd per ytterligare procent och hektar, föreslår Magnus Nilsson.

Svårt att beräkna

Hilma Nilsson är marknadsområdeschef för Stora Enso i Värmland, Bohuslän och Dalsland. Hon menar att det dessvärre är näst intill en omöjlighet att barkflag helt går att undvikas i en gallring.

– Så är det. Men jag har aldrig varit med om att det blivit så stora skador som på Magnus och Nils fastighet, säger hon.

Efter att Stora Enso gjort en kompletterande gallring var skadorna 18 procent.
Efter att Stora Enso gjort en kompletterande gallring var skadorna 18 procent. FOTO: ØYVIND UND

När det gäller ersättningen för det minskade virkesvärdet menar Hilma Nilsson att det är svårt att beräkna.

– När vi hade resonemangen kring skadeståndets belopp upplevde jag att det var ersättningen för sveda och värk vi i huvudsak inte var överens om. Ersättningen för tappat virkesvärde baserade sig på ett resonemang där det antogs att alla skadade stammar har en timmerstock som blir nedklassad till barrmassa i samband med kommande åtgärd, säger Hilma Nilsson.

Hilma Nilsson, marknadsområdeschef på Stora Enso.
Hilma Nilsson, marknadsområdeschef på Stora Enso. FOTO: PRIVAT

Delar inte bilden

Men Magnus och Nils har inte samma bild som Stora Enso.

– Deras uppfattning förvånar oss. Överens är vi absolut inte och vi kommer att försöka ta fram ett opartiskt förslag, säger Magnus Nilsson.

De menar att Stora Enso inte tagit hänsyn till allt extraarbete det inneburit för framför allt Nils, men även för Magnus.

– Vi har lagt ner över 100 timmar i skogen, ofta tillsammans Stora Enso eller Skogsstyrelsen. De tycker att vi ska jobba gratis och inte få ersättning för några andra kostnader vi haft, förklarar Magnus Nilsson.

Tar inte ansvar

Magnus Nilsson menar att de stora skogsbolagen inte tar tillräckligt stort ansvar utan att de i första hand drivs av vinstkrav. I det aktuella fallet användes en beståndsgående skördare och en av de mindre skotarna. Trots det blev gallringen dåligt utförd. Hilma Nilsson säger att det är svårt att i dag veta vad som gick fel när gallringen utfördes.

– Jag arbetade inte med det här ärendet då, och det är svårt att spåra tillbaka vad som faktiskt hände när det blev så mycket skador, konstaterar Hilma Nilsson.

Har en bra relation

Magnus och Nils menar att de inte har något principiellt emot Stora Enso. De har precis sålt en slutavverkning till Stora Ensos virkesköpare som de har en bra relation med.

– Men jag är egentligen inte orolig för vår egen del. Vi klarar oss alltid, men när fler och fler inte bor i närheten av den skog de äger har de inte heller koll på om det är ett bra jobb som blir gjort eller inte när de säljer en gallring eller slutavverkning till de stora bolagen, säger Magnus Nilsson.

Fakta: Stam- eller rotskada vid gallring

Ett träd räknas som skadat om den sammanlagda ytan blottlagd ved är större än 15 cm² vilket motsvara ungefär en tändsticksask. Skador på rötterna räknas om rotens diameter är större än 2 cm och om skadan inte sitter längre ut från stammen än 0,7 meter.