De stora skogsmaskinstillverkarna finns i Norden

Norden är världens mecka för tillverkning av stora skogsmaskiner för kortvirkesmetoden. Här finns sju av världens åtta största tillverkare.

Ponsse har sitt huvudkontor i Finland.
Ponsse har sitt huvudkontor i Finland. FOTO: PRESSBILD PONSSE

Exakt hur många stora skogsmaskiner som säljs i världen är svårt att veta. Det finns nämligen ingen samlad officiell statistik. Till stora skogsmaskiner brukar man räkna skotare över nio ton och skördare över 15 ton.

Positiv utveckling

Skogforsk har tidigare gjort sammanställning med bedömningen att det ett genomsnittligt normalår säljs cirka 3 000 skogsmaskiner för kortvirkesmetoden runt om i världen. Med tanke på att marknaden har haft en positiv utveckling de senaste åren beräknar bedömare i branschen att det numera säljs drygt 3 500 maskiner per år.

12 miljarder

Av totala antalet sålda hjulburna skogsmaskiner för kortvirke är ungefär 60 procent skotare och 40 procent skördare. Totalt motsvarar den globala skogsmaskinförsäljningen för kortvirkesmetoden ett marknadsvärde på ungefär 12 miljarder kronor.

Fakta: De största skogsmaskintillverkarna

John Deere

Komatsu Forest

Ponsse

Rottne

Sampo

EcoLog

Logset

Gremo

Till det kan också läggas branschens försäljning av lösa aggregat och bandgående skördare, samt service och reservdelar som blir en allt viktigare del.

Tillväxt i öst

Enligt bedömare i branschen sälj ungefär hälften av maskinerna i Europa som räknas som en mogen och stabil marknad. Den största tillväxten ser branschen i Östeuropa, där tyngdpunkten ligger på Ryssland, och Sydamerika där Brasilien dominerar.

I Nordamerika är marknaden stabil och där konkurrerar kortvirkesmetoden med den sedan länge väletablerade helstamsmetoden.

Centrum i Norden

Av den globala marknaden säljs nästan en tredjedel i Norden. Det är också här som kortvirkesmetoden har sin vagga och flera av de största tillverkarna finns här med sina huvudkontor. Komatsu Forest har sitt huvudkontor och sin fabrik i Umeå, Rottne finns utanför Växjö, Gremo utanför Falkenberg och EcoLog i Söderhamn.

Amerikan utanför Norden

Lägg sedan till att Ponsse, Logset och Sampo Rosenlew finns i Finland så blir det ännu tydligare att Norden är världens centrum för kortvirkesmaskiner.

Den enda stora tillverkaren som finns utanför Norden är amerikanska John Deere.