Den svåra kampen om bioekonomin

Samtidigt som de svenska pappersbruken stängs växer det fram nya användningsområden för papper. Skogsindustrin har aldrig stått stilla i utvecklingen, skriver Ester Hertegård i en ledare.

Pappersefterfrågan i Europa har minskat i ett decennium, men det finns andra användningsområden för skogen, skriver Ester Hertegård.
Pappersefterfrågan i Europa har minskat i ett decennium, men det finns andra användningsområden för skogen, skriver Ester Hertegård.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

I boken Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar beskrivs hur den svenska skogshuggarkunskapen var hett eftertraktad i 1800-talets Nordamerika. Att bli kallad ”Swede”, oberoende av faktisk härkomst, var en hedersbetygelse bland nybyggarna och ”Swedish steam” refererade till svetten av hårt ärligt arbete. Svensk skoglig kompetens är fortfarande världsledande och behövs nu mer än någonsin i den politiska debatten.

I årets omvärldsanalys från Skogsstyrelsen flaggar myndigheten för en pyrande konflikt mellan den svenska synen på bioekonomi och EUs syn på densamma. När EU-kommissionen nu spånar om framtidens skogsbruk så ligger inte fokus längre lika tungt på att ersätta fossil råvara med biomassa från träd. Skogen ska istället stå orörd.

Tidskänsligheten i klimatdebatten och trendkänsligheten från Kommissionen ligger till grund. Att använda biomassa från skog till kortlivade produkter som papper eller fjärrvärme likställs med fossil råvara eftersom det tar lång tid för skogen att absorbera motsvarande mängd koldioxid igen.

Den svenska erfarenheten ger en annan bild. I en klar majoritet av det rationella skogsbruket ligger fokus på att få fram bra sågvirke. Att bygga i trä är ett långsiktigt sätt att ta bort koldioxid från luften och lagra det samtidigt som det gör nytta och nya träd kan planteras i dess ställe. Eftersom stocken är rund och plankan platt blir det restmaterial i form av grenar, rötter, brokigt virke och flis som kan användas till andra produkter.

I Borlänge lägger nu ett stort pappersbruk ned. En uppgiven VD förklarar anledningen för SVTs reporter: "Pappersefterfrågan i Europa har minskat i ett decennium”. Det är så klart tråkigt när en sådan era tar slut. Men en viktig parallell trend är alla nya innovationer av skogsråvara som istället växer fram. Flaskor, olika typer av byggmaterial, kläder, batterier och asfaltsbindemedel för att nämna några. Skogsindustrin har aldrig stått still i utvecklingen.

Eller som kung Carl XVI Gustaf nyligen uttryckte det angående bioekonomin: ”Lika mycket som skogen är en del av vår historia, är den helt central för vår framtid.”

LÄS MER: För Sverige är skogen mer än bara träd

LÄS MER: Målen måste vara tydliga och inspirerande