Det behövs en kraftsamling för att öka skogsproduktionen

Det dröjer inte länge förrän valrörelsen sätter igång på allvar. Landsbygdens frågor finns ännu inte med bland de heta valfrågorna, men de kommer ändå högre än de gjort på länge, skriver Knut Persson.

På ett seminarium under Almedalen var politikerna överens om att livsmedelsstrategin behöver uppdateras.
På ett seminarium under Almedalen var politikerna överens om att livsmedelsstrategin behöver uppdateras.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Efter Almedalen har det varit några lugna veckor i den politiska debatten. Men det dröjer inte länge förrän valrörelsen sätter igång på allvar.

Det finns alltid en osäkerhet om nya oväntade frågor kommer att bli viktiga, det sägs till exempel att det var den plötsliga säldöden 1988 som gjorde att Miljöpartiet kom in i riksdagen. Skulle vi till exempel få en varm sensommar med stora skogsbränder eller ännu tydligare om kriget i Ukraina skulle ta en dramatisk vändning kan det bli ett nytt inslag i valrörelsen.

Men som det ser ut nu fortsätter vårens frågor att dominera, det gäller till exempel gängkriminalitet, skolan och vem som ska regera med vem. Landsbygdens frågor finns inte med på topplistan, men de kommer ändå högre än de gjort på länge.

Pandemin och kriget har gjort att grundläggande säkerhetsfrågor blivit viktiga igen, det är till exempel inte lika självklart att butikerna alltid kommer att vara välfyllda med mat. Före Sovjetunionens kollaps för 30 år hade vi under en lång tid ett mål för självförsörjningen av livsmedel, 80 procent skulle produceras i Sverige. Till det kom beredskapslager av viktiga insatsvaror. Även då tvistade man om hur länge vi skulle klara en avspärrning, men det handlade snarare om år än månader. Nu klarar vi väl snarare ett antal dagar än månader.

Men på ett seminarium under Almedalen var politikerna överens om att livsmedelsstrategin behöver uppdateras. Strategin har säkert haft sina förtjänster, men den har inte gett den tillväxt i livsmedelsproduktionen som behövs. Nu måste tillväxtmålen bli tydligare och vi behöver konkreta åtgärder som stärker konkurrenskraften, det är först då som vi verkligen kan få en tillväxt. Att självförsörjningen är så låg beror på ett antal val som har gjorts tidigare, det är absolut möjligt att producera mer.

Sverige genomgår en snabb omställning där beroendet av fossil energi fasas ut. Här är Sveriges stora skogsareal en stor fördel. Sedan ganska länge är biobränsle dominerande vid uppvärmning av bostäder i tätbebyggda områden. Det gör att vi till skillnad mot stora delar av Europa knappt använder rysk gas för uppvärmning. Teknik finns, och används redan till viss del, för att använda biobränsle som råvara för produktion av flytande bränsle.

Vi har också en stor och lönsam skogsindustri som kommer att behöva mer råvara till produktion av traditionella skogsprodukter. Om den ekvationen ska gå ihop behöver även skogsproduktionen öka. Det har gjorts en del grundläggande arbete för att reda ut vad som kan göras. Men det behövs en kraftsamling även för att öka skogsproduktionen.