Det behövs en mittlinje för småskaligt skogsbruk

Ja, jag ska också säga nått om skogsutredningen. Alla i Skogssverige kan ända till i maj lämna synpunkter på de 1200 sidorna skogsutredning som nu ligger på bordet. En bra möjlighet att få göra sin röst hörd, eller?

Erik Hjärtfors, skogsägare och mångbrukare
Erik Hjärtfors, skogsägare och mångbrukare FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Den remissrunda som vi nu är inne i är tillägnad de som är organiserade i en förening eller offentlig inrättning. Jag har hört att cirka 150 stycken blivit tillfrågade. Det blir då de facto länsstyrelser, regioner och lokala naturskyddsföreningar samt skogsbolag och skogsägarföreningar. På naturvårdssidan finns det ett stort antal föreningar med relativt få medlemmar i varje.

Skogsägarsidan ståtar med en enda LRF Skogsägarna, som företräder alla oss privata skogsägare. Jag förutsätter att vår organisation kommer att ha samma sammanvägda tyngd som alla på naturvårdssidan. Med detta i minnet så blir det ju väldigt avgörande vad skogsägareföreningarna kommer att säga om utredningen. Så här långt har det varit ett tufft språkbruk - utredningen har inte tagit sitt ansvar med mera.

Men alla håller inte med. Det är från början ett juridiskt arbete för att se vad som är möjligt att göra enligt de lagar som ligger just nu. Det som gör mig ganska trygg med utredningen är att ”båda sidor” verkar vara lika missnöjda. En utredning kommer ju till för att man inte har samstämmighet bland olika involverade åsikter och man behöver hitta en kompromiss mellan dessa.

Jag tycker förslagen har hamnat bra. Alla ska få bra ersättning för avsättningar som görs, nyckelbiotopsregistreringen upphör, skogsägaren får ett större ansvar för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Skogssverige har ju egentligen ända sedan Skogsvårdslagen gjordes om 1993 famlat efter något att hålla sig i för att förstå hur produktions- och miljömålen ska kunna likställas.

Utan tvivel behöver vi skogsägare bli bättre rustade. Jag vill vara duktig på skogsbiologi. Kanske behövs en ny uppdaterad Rikare skog-kampanj som medför att vi kan få betalt för det naturvårdsarbete vi gör. Vi pratar idag om att skogsbruket tillför cirka 1300 kronor per hektar i inkomster varje år. Är det då inte rimligt att samma summa används för att betala de skogsägare som åtar sig att ta det ansvaret, istället för att läggas på inlösta avsättningar?

Håll ögonen öppna på Facebook. Jag med flera lägger snart ut ett upprop om en ”mittlinje” för det småskaliga, självverksamma skogsbruket.

Erik Hjärtfors, skogsägare och mångbrukare

LÄS MER: ”Jag skulle haft en mycket större tjänsteinkomst”

LÄS MER: Den finns en marknad för svenskt lövträ