"Det finns inga vinnare i Brexit"

Skogsindustrins skräck – ett hårt Brexit – rycker allt närmare. När den stora brittiska kunden lämnar EU skadas svensk export, konstaterar Karl-Henrik Sundström, VD för skogskoncernen Stora-Enso, som säljer sex procent av sina produkter till Storbritannien.

Karl-Henrik Sundström, VD för Stora Enso.
Karl-Henrik Sundström, VD för Stora Enso. FOTO: FOTO: JOHANNA NORIN

– Brexit betyder en lose-lose-situation. Det finns inga vinnare, konstaterade Karl-Henrik Sundström under ett seminarium som EU-kommissionen anordnade i Stockholm.

”Planera för det sämsta”, var även det råd som den svenska handelsministern Ann Linde härom veckan riktade till svenska exportföretag . Förhandlingarna om Brexit kärvar och ligger långt efter den tidsplan som skulle möjliggöra ett någorlunda ordnat utträde för britterna den 29 mars 2019. Först när villkoren för utträdet är klara vill EU-sidan börja diskutera den framtida handelsrelationen, och en eventuell övergångsperiod på två år som premiärminister Theresa May nyligen föreslog.

Stora problem

Britterna hade hoppats kunna börja förhandla om ett frihandelsavtal redan nu i oktober, men så lär det inte bli.

Den knappa tiden att ställa om från EUs gränsfrihet, kommer i sig att ställa till stora problem, betonar Karl-Henrik Sundström. Under seminariet målade han upp en bild av det kaos som sannolikt väntar.

– Britterna har ingen skogsindustri så de kommer fortfarande att vilja importera efter ett utträde. Men det behövs tid för att bygga upp en tullklareringskompetens.

Dyrare affärer

Så många som 60 000 – 70 000 brittiska tulltjänstemän kan behöva anställas för att ta emot varorna från EU. Och det saknas tull-och lagerlokaler för klarering av godset.

– Efter 40 år av integration har det byggts bostäder på de områden där godset klarerades. Det finns en mängd sådana praktiska frågor som behöver lösas.

Det kommer att bli dyrare affärer med britterna, vilket slår på britternas tillväxt och efterfråga. Detta drabbar i sin tur på EUs tillväxt.

– För oss är det viktigt att förhandlingarna sker på ett sätt som ger minsta möjliga skada, men de kommer att bli skada, det vet vi.