Det svenska jordbruket är inte onaturligt

Replik till Kersti Linderholm, miljöforskare, miljörevisor och mångårig medlem i LRF. Lantbruk och Skogsland 23 maj 2014:

Vi håller inte med Linderholm om att Coops kampanj för ekologiskt är ”ett jippo där många fördomar om svenskt lantbruk anges som sanning”. De fakta och argument som vi lyfter fram baseras på gedigen forskning. Vi håller inte heller med om att vi kommunicerar att ett "konventionellt jordbruk är onaturligt”. Vi valde symboliska illustrationer för ett framtida jordbruk, och frågade: Vilket jordbruk vill vi ha?

Anledningen till att Coop satsar stort på ekologiskt just nu är att vi är övertygande om miljöfördelarna med ekologisk produktion och att eko är framtiden. Coop har satt upp ambitiösa mål för att öka den ekologiska försäljningen till 8 procent i år, det motsvarar dubbla Sveriges genomsnittskonsumtion, samt till hela 20 procent år 2020. Ekoförsäljningen ökade med 13 procent förra året i Sverige. Coop vill fortsätta ligga steget före och ha det bästa utbudet i Sverige, av mat som inte är producerad med kemiska bekämpningsmedel och där djuren har fått vara utomhus och utföra sina naturliga beteenden. Svenska bönder, samt även deras företrädare, borde se potentialen i ett långsiktigt hållbart jordbruk.

Dock håller vi helt med Linderholm om att det finns många mervärden inom det svenska jordbruket. Vi driver svensk försäljning inom många kategorier. Vi tycker att det konventionella svenska jordbruket ska gynnas, eftersom det har världens strängaste miljö- och djurskyddsregler. Det verkar Coop för i många forum. Vi håller även med om att LRF bör ta upp dialogen om ekologisk svensk produktion och inspireras av danskarna.

Exempelvis är 85 procent av det kött Coop säljer från Sverige. Resterande 15 procent kommer från andra länder, eftersom det finns kunder som efterfrågar det och för att det ibland inte finns tillräckligt mycket svenskt kött att tillgå. Vi stödjer även närproducerat och mat från olika regioner.

En av anledningarna till att Coop har förvärvat Grådö Mejeri i Hedemora, vars lokalproducerade mjölk idag säljs i ett 70-tal Coop-butiker i Dalarna, Gästrikland samt Västmanland, är att vi tror på svensk produktion och vill gynna närsamhället och närodlat.

Den konventionella svenska produktionen kommer att fortsätta att vara en viktig del i erbjudandet till våra kunder. Vår hållbarhetsstrategi inkluderar såväl ekologiskt som miljöanpassat, svenskt och närodlat.

undefined