Dom om fjällnära skog i januari

Idag avslutades huvudförhandlingen i de första målen om ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog. Då meddelades också att domen kommer 17 januari.

Idag avslutades huvudförhandlingen i de första målen om ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog.
Idag avslutades huvudförhandlingen i de första målen om ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog.

Mark- och miljödomstolens utslag i det principiellt viktiga målet där privata skogsägare stämt staten för utebliven ersättning vid nekad avverkning i fjällnära skog dröjer till nästa är. I samband med att huvudförhandlingen i Umeå avslutades, efter knappt en och en halv dag, meddelades att domen i målet kommer 17 januari 2019.

Påverkar många

Tvisten mellan staten och skogsägarna är intressant för över 3000 skogsägare i den fjällnära skogen eftersom domen kan utgöra en del av en ny praxis. Huvudfrågan vid förhandlingen var om föryngringsavverkning i fjällnära skog ska ses som en del av pågående markanvändning, som är ett krav för att markägaren ska ha rätt till ersättning.

Pågående markanvändning?

Vid förhandlingarna yrkade skogsägarnas juridiska ombud Magnus Norberg på att den pågående markanvändningen är skogsbruk och att ersättning borde utgå eftersom det nekade avverkningstillståndet försvårat den pågående markanvändningen. Staten företräddes av Kammarkollegiets jurist Henrik Malmberg. Han menade att eftersom det krävs ett grundläggande tillstånd för att få avverka i fjällnära skog ska den åtgärden inte ses som pågående markanvändning och därför kan heller ingen ersättning betalas till markägarna.

LÄS MER: Nu ska första målen om fjällnära skog avgöras