Domstolen vänder i lavskrikemålen

På onsdagen kom besked om överklagan i lavskrikemålen. Mark- och Miljööverdomstolen ger föreningen Birdlife Sverige prövningstillstånd.

Föreningen får prövningstillstånd trots att observationerna av lavskrika inom de aktuella avverkningsområdena, enligt tidigare domslut är gamla.
Föreningen får prövningstillstånd trots att observationerna av lavskrika inom de aktuella avverkningsområdena, enligt tidigare domslut är gamla. FOTO: MOSTPHOTOS

I höstas upphävde överdomstolen Mark- och Miljödomstolens beslut att förbjuda avverkning i de fyra lavskrikemålen i Gävleborg som Land Lantbruk skrivit om. Skogsstyrelsens underlag ansågs inte stödja ett beslut om förbud.

Till skogsägarnas stora lättnad valde Skogsstyrelsen att avstå överklagan, men glädjen blev kortvarig.

Osäkra observationer

Den ornitologiska föreningen Birdlife Sverige såg sig manad att överklaga domen, och får nu alltså prövningstillstånd av Mark- och Miljööverdomstolen.

Underlaget som användes som grund för att förbjuda avverkning i första instans, var observationer från privatpersoner, vilka ansågs allt för osäkra. Detta tillbakavisas av Birdlife som i sin överklagan hävdar att privatpersoners observationer är en viktig del i Sveriges natur- och fågelinventering.

Rätt att överklaga

Man hävdade sin rätt att överklaga med stöd av Århuskonventionen. Konventionen ger ideella organisationer inriktade på naturvård, rätt att överklaga domslut inom sitt intresseområde.

Vad Mark- och Miljööverdomstolen grundat sitt beslut om prövningstillstånd på, framgår inte i svaret.

Meddelande har gått ut till målsägarna som nu ska återkomma med svar på överklagan.

LÄS MER: Markägarna får avverka i lavskrikemålen

LÄS MER: Ornitologer överklagar lavskrikedomar

LÄS MER: Avverkningsförbud tvingar Anders till arbetsförmedlingen