Drömmar kan bli verklighet fortare än du anar

Erik Hjärtfors, skogsägare och träförädlare, drömmer om framtidens skogsbruk i sin sista krönika.

Erik Hjärtfors, skogsägare och träförädlare.
Erik Hjärtfors, skogsägare och träförädlare. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag drömmer en hel del, men inte på natten. Jag vet inte när jag senast kom ihåg en "vanlig” dröm och egentligen gör det inget eftersom drömmar på natten oftast handlar om att bearbeta det som man sagt eller gjort dagen innan. Nä, jag dagdrömmer, bra saker, skeenden och utveckling som verkligen ger de gröna näringarna och livet på landsbygden kraft och energi. Jag drömmer om att mina turismsatsningar med skogshus, upplevelseskog, kurser och trä-kafé ska blomma ut och ge människor en stunds avkoppling, insikt och grön inspiration.

Jag drömmer om att vi gröna företagare är självförsörjande på energi - vindkraftverken och solcellerna jobbar på och driver alla maskiner vi behöver, inklusive skotare. Detta kompletteras med en egen turbin i den stora träpannan som driver torkanläggningen av mina plank. Vi har då uppnått ett nästan cirkulärt produktionssystem.

Drömmen fortsätter med ett småskaligt bioraffinaderi som med traktens biomassa tar fram både fordonsbränsle och ersättningsmaterial till plastprodukter. Hur cool är inte den tanken?

I mitten av byn finns ett stort kokeri med 900 grader och ett ”enzymlabb” som tar fram ”bioråvaran”, som sedan enskilda företagare använder för att formgjuta fram allt som världen behöver.

Jag drömmer ofta om den nya träbranschen som levererar de bästa och helt kundanpassade produkterna för bygg, möbler och förpackning.

Vad är den gemensamma nämnaren för dessa drömmar? Jo, samverkan. Ja men, säger vän av ordning, det gör vi ju redan i skogsägarföreningarnas fabriker. Japp, men det inkluderar inte entreprenörskapet, investeringsviljan och utvecklingsförmågan som landets skogsägare besitter, otroliga resurser i pengar och engagemang som förbises i storhetsivern.

Idag är det troligen fortfarande 5000 skogsägare i Sverige som skapar intäkter av skogen via någon typ av förädling. Detta tros generera drygt en miljard kronor årligen. Hur mycket kan dessa siffror öka fram till 2030 om vi i varje hörn av Skogsägarsverige skapar bolag eller ekonomiska föreningar som gör sin skogsgrej tillsammans?

Det här är min sista krönika, och jag får passa på att tacka för alla ryggdunk och positiva tillrop jag fått genom åren. Jag tänker använda den energin till att utveckla vår nya riksförening, Specialträ ekonomisk förening. En del drömmar kan bli verklighet fortare än man anar. Vilken är din skogs-entreprenöriella framtidsdröm?

Erik Hjärtfors, skogsägare och träförädlare

LÄS MER: Ska vi kasta nyckeln redan nu?