Dyrare massaved sänkte Billerud Korsnäs

Billerud Korsnäs ökade vinsten första kvartalet trots dyrare massaved.

FOTO: ANDERS ANDERSSON

”Under kvartalet har kostnaderna för koncernens vedinköp stigit”, skriver vd Petra Einarsson i kvartalsrapporten och fortsätter:

”Både som en konsekvens av konjunkturutvecklingen och den ökade efterfrågan på massaved, men också på grund av ökade kostnader för alternativa försörjningskällor såsom import av eukalyptus”.

157 miljoner bättre än i fjol

Billerud Korsnäs justerade rörelseresultat var för årets första tre månader 729 miljoner kronor, vilket är 157 miljoner kronor bättre än samma period förra året.

Rörelsemarginalen på 12 procent vittnar om att det går bra för Billerud Korsnäs. Produktionen är stabil och priserna på förpackningsmaterial stiger.

Fortsatt köpsugna kunder

Problemet har varit att under vintern få tag i tillräckligt med lövmassaved från Baltikum för att tillverka all den kartong som kunderna velat köpa. Billerud Korsnäs fick importera eukalyptusflis för att kompensera. Förlusten på grund av vedbristen beräknas till 116 miljoner kronor under första kvartalet.

Men nu är det vår och kunderna är fortsatt köpsugna enligt Billerud Korsnäs, som hoppas kunna höja priserna på förpackningsmaterial ytterligare.

”Den starka efterfrågan inom samtliga affärsområden förväntas bestå under kommande kvartal”, skriver Petra Einarsson.

”Vi har ett gynnsamt orderläge med möjligheter till fortsatta prishöjningar för att motverka de ökande råvarupriserna som påverkar hela sektorn negativt.”

LÄS MER: Rekordlåga priser på träfiber ökar nu