Energimyndigheten får 100 miljoner till hållbart flygbränsle

Regeringen har givit Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att verka för en ökad användning av biobränsle för flyg.

FOTO: ISTOCK

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att verka för att öka användningen av hållbara biobränslen i flyget.

Får 100 miljoner

För att klara uppdraget får Energimyndigheten 100 miljoner kronor, som ska gå till forskning, utveckling och ett innovationskluster för hela värdekedjan, från skogsråvara till bränsle.

– Sverige har goda förutsättningar för en hållbar produktion av biobränslen för flyget från framförallt skogen. Nu stärker vi förutsättningarna för de företag som vill ta vara på affärsmöjligheterna med grönt flygbränsle, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg, i ett pressmeddelande.

Ska bli attraktivare

Målet är att göra det attraktivare att utveckla biobränsle för flyg från svensk skogsråvara. I uppdraget ingår även att upprätta en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet sedan den 31 mars 2021.

LÄS OCKSÅ: Skogsrester kan bli framtidens flygbränsle