Entreprenören fälls och Stora Enso frias för branden i Västmanland

undefined

Markberedning startade den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Nu har entreprenören dömts till 2,5 miljoner kronor i böter.
Markberedning startade den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Nu har entreprenören dömts till 2,5 miljoner kronor i böter. FOTO: PER GROTH

Det juridiska efterspelet om vem som ska ses som ansvarig för den stora skogsbranden i Västmanland 2014 har tagit lång tid. Mer än fem år efter branden har tingsrätten avgjort vem som bär ansvaret för att branden startade.

I sitt beslut slår domstolen fast att den skogsmaskinentreprenör som utförde markberedningen på uppdrag av Stora Enso ska anses skyldig till att branden startade och att inget straffrättsligt ansvar för branden kan läggas på Stora Enso.

Åtalades

Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 började på vad som då var Bergvik Skogs marker. Där hade bolaget ett avtal med Stora Enso om att utföra vissa skogstjänster, och i slutet av juli 2014 utförde Stora Enso, genom en underentreprenör, markberedning i området där branden startade.

Åklagaren menade att det var markberedaren som orsakade branden och att båda bolagen varit oaktsamma på brandrisken. Därför väcktes så kallad särskild talan mot de två företagen, Stora Enso Skog AB och underentreprenören, med brottsrubriceringen grov allmänfarlig vårdslöshet och yrkande på att båda företagen ska betala 5 miljoner kronor vardera i företagsbot.

Markberedningen startade branden

När nu domen från Västmanlands tingsrätt redovisas fastslår de i sitt beslut att det var arbetet med markberedningen som orsakade branden. Tingsrätten menar att man kan bortse från alla andra möjliga omständigheter som tagits upp i förhandlingarna. Domstolen menar att underentreprenören agerade vårdslöst genom att markbereda på platsen den 31 juli 2014.

I domskälen skriver tingsrätten att de inte kan se annat än att underentreprenören redan före den dagen av säkerhetsskäl borde ha sett till att markberedningsarbetet blåstes av. I alla händelser anser tingsrätten att de borde ha bestämt sig för körstopp den 31 juli 2014, särskilt då bolaget den dagen saknade brandvakt.

Tingsrätten slår därför fast att underentreprenören gjort sig skyldig till brottet grov allmänfarlig vårdslöshet och åläggas att betala företagsbot om 2 500 000 kronor.

Brandmän kämpar under skogsbranden i Västmanland 2014.
Brandmän kämpar under skogsbranden i Västmanland 2014. FOTO: PER GROTH

Stora Enso går fria

När det gäller Stora Ensos ansvar anser tingsrätten att det inte visats att något straffrättsligt ansvar för branden kan läggas på Stora Enso och att talan mot Stora Enso om företagsbot därför följaktligen ska ogillas.

I domskälen skriver tingsrätten att "Vid en samlad bedömning kan tingsrätten inte komma till annan slutsats än att det inte visats att Stora Enso agerade vårdslöst genom att underlåta att se till att markberedningsarbete inte utfördes på aktuell plats den 31 juli 2014. Den omständigheten att sommaren 2014, särskilt juli månad, var mycket varm och torr i Sverige och att detta knappast kunde undgå någon, ändrar inte ställningstagandet."

Fram till den 30 december kan domen överklagas.

Fakta: Skogsbranden i Västmanland 2014

• 31 juli larmades om en skogsbrand i närheten av Seglingsberg i Västmanland.

• Branden startades av en markberedare som arbetade på uppdrag av Stora Enso. När maskinföraren larmade brann ett område på cirka 30 gånger 30 meter.

• Föraren angav exakt GPS-position men till följd av att kartor inte var uppdaterade körde brandbilarna fel, vilket försenade släckningsarbetet med en halvtimme. Elden hade då spridit sig till ett område på cirka 300 gånger 1000 meter.

• 3 augusti hade branden fortsatt att sprida sig norrut och omfattade nu cirka 2700 hektar.

• 4 augusti var en av sommarens varmaste dagar med en temperatur upp mot 34 grader. Värmen tillsammans med höga vindstyrkor gjorde att branden spred sig okontrollerat.

• Omkring 500 personer evakuerades nu från Gammelby och ungefär lika många från Västervåla och Ängelsberg.

• På kvällen den 4 augusti sjönk temperaturen, vinden mojnade och luftfuktigheten steg återigen. Detta var tillräckligt för att stoppa eldens explosionsartade framfart och släckningsarbetet började få effekt.

• 11 augusti förklarade räddningsledaren att branden var under kontroll. Arbetet inriktades nu på att släcka branden i ytterområdena för att förhindra spridning. Det regnade nu rejält och man räknade med att branden inne i området skulle slockna av sig själv.

• I slutet av augusti trappades räddningsinsatsen successivt ner för att officiellt avslutas den 11 september.

• Området som brann är cirka 13 100 hektar stort.

• Totalt skadades 1,4 miljoner skogskubikmeter virke varav 1,3 miljoner skogskubikmeter på den produktiva skogsmarken.

Källa: Skogsstyrelsen