Entreprenörer spås få svårt överleva sommaren

Många skogsmaskinentreprenörer riskerar att gå i konkurs i sommar. Efter en snörik vinter med onormalt höga kostnader kan avverkningsstoppen till följd av torkan att bli droppen för redan hårt pressade entreprenadföretag.

Bernt Hermansson.
Bernt Hermansson. FOTO: SKOGSENTREPRENÖRERNA

– Cirka en tredjedel av skogsmaskinföretagarna gör redan minusresultat. Min farhåga är att de får svårt att överleva sommaren eftersom de nu inte får in tillräckligt med likvida medel, säger Bernt Hermansson, ordförande i branschorganisationen Skogsentreprenörerna.

Knappa marginaler

Det är allmänt känt att skogsmaskinentreprenörer historiskt har lidit av svag lönsamhet. Många hävdar att de pressas hårt av sina kunder, det vill säga skogsägareföreningar och skogsbolag. Marginalerna är knappa och många gör förlust i den dagliga verksamheten. Därför kom den snörika vintern, som kraftigt fördyrade avverkningarna, ytterst olägligt.

– Det tar så otroligt mycket längre tid att avverka i djup snö och man tappar i produktion samtidigt som dieselförbrukningen ökar. Och de flesta får ingen ekonomisk ersättning för ökade kostnader av sina kunder, säger Bernt Hermansson.

"Följer inte avtalet"

Som lök på laxen kom vårens och sommarens torka, vilken orsakat avverkningsstopp på grund av den höga brandrisken. Stillastående maskiner ger inga intäkter till maskinägarna som ofta är hårt skuldsatta. Enligt Bernt Hermansson finns det egentligen ett avtal mellan Skogsentreprenörerna och deras kunder som reglerar vad som ska gälla vid stor brandfara.

– Men många kunder följer inte avtalet som bland annat ger rätt till ersättning vid stillestånd, säger Bernt Hermansson som anser att kunderna borde vårda sina maskinentreprenörer bättre.

Kanske läge byta kund

– Jag tycker att de ska fundera på hur de har behandlat sina entreprenörer under vintern och sommaren. För entreprenörerna behövs även i framtiden om virket ska komma in till industrin, säger han.

Även entreprenörerna bör fundera igenom sin situation, anser Bernt Hermansson. Kanske är det läge att byta kund, resonerar han:

– Det är ofta inte lätt, men det blir ännu svårare i en lågkonjunktur.

Rimmar illa

Bernt Hermansson tycker också att skogsmaskinföretagarnas låga eller obefintliga lönsamhet rimmar illa med att skogsindustrin för närvarande är inne i en glödhet högkonjunktur.

– Det är väldigt lite av skogsindustrins vinster som spiller över på oss, säger Bernt Hermansson.

Läs mer: Avverkningsstopp ekonomisk katastrof för Sverige

Länsstyrelsen: Undvik markberednings- och skogsmaskiner