Erlandsson rasar över skogsskrivning

Allmänheten ska få en stärkt ställning i naturvårdsarbetet genom att få delta i rättsprocesser och få möjlighet till rättslig prövning. Det kan man läsa på en oväntad plats i regeringens budget för 2017, inom kulturdepartementets ansvarsområde.

Denna skrivning har fått såväl Eskil Erlandsson (C), före detta landsbygdsminister som LRF Skogsägarna att reagera starkt. Eskil Erlandsson har skrivit en interpellation till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

"Fientlig inställning mot branschen"

– Det är en fientlig inställning mot en bransch som är så viktig för Sverige. Det är uppenbart att regeringen föregriper den utredning som man tillsatte i våras och även arbetet med det nationella skogsprogrammet. Dessutom har man gömt undan skrivningen i ett budgetområde som främst berör kulturdepartementet, säger Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson menar att det här tyder på en fientlig inställning till hela skogsbranschen.

– Läser man skrivningen rätt upp och ner så är det regeringens avsikt att genomföra det här, utan att ta hänsyn till vad den tillsatta utredningen kommer fram till. Snacka om byråkrati om man skulle ge allmänheten tillgång till rättslig prövning och deltagande i beslutsprocesser inom naturvårdsarbetet. Det handlar till exempel om drygt cirka 60 000 avverkningsanmälningar om året som allmänheten skulle kunna ges möjlighet att ha synpunkter på.

Kommentar via sms

När Skogsland försöker få en bakgrund till den skrivning som synes föregripa den utredning som tillsattes i våras för att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagen tar det tid att få besked. Kulturdepartementet hänvisar till miljödepartementet som så småningom ger besked via sms: "Regeringen och departementen arbetar hela tiden med att stärka allmänhetens tillgång till rättslig prövning och medverkan i beslutsprocesser. Skrivningen är därmed inte att föregripa utredningen". Mer bakgrund och kommentar än så får vi inte.

"Hur är det med samordningen?"

Även LRF Skogsägarna reagerar på skrivningen i regeringens budget.

– Man kan ju undra vad regeringen vill med skogen. Landsbygdsministern pratar om skogens gröna guld, men från ett annat departement visar man att man vill något helt annat. Hur är det med samordningen inom regeringen, undrar Sven-Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.

Känner stor osäkerhet

Sven-Erik Hammar beskriver en situation i dag när många skogsägare känner en stor osäkerhet och otrygghet och LRF Skogsägarna efterlyser en samsyn från regeringen och ett tydligt budskap om vad man vill med skogen i Sverige. Tvärtemot det man kan läsa i budgetpropositionen.

undefined