”Ett program som vi hoppas ska tas över av kommande regeringar”

Det nationella skogsprogrammet är ett regeringsbeslut och ett handlingsprogram presenteras inom kort. Själva programmet som dokument finns att tillgå först på måndag. Det framkom på regeringens presskonferens på Rosenbad på fredagen.

Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister.
Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister. FOTO: ANN LINDÉN

– Tanken är att programmet ska tas över av kommande regeringar framöver och därmed leva vidare över tid. Varje regering kan sedan komma att justera handlingsprogrammet. Man kan jämföra med livsmedelsstrategin, sa Sven-Erik Bucht (S), strax efter presskonferensens slut.

Regeringen enad

Kärnan i dagens budskap var att regeringen nu har enats om ett program. Huvuddragen i landsbygdsministerns presentation låg i linje med vad han tidigare presenterat i olika seminariesammanhang och vad företrädare för arbetsgrupperna, som ligger bakom förarbetena, tidigare har redovisat.

– Det kommer en handlingsplan inom kort där vi redovisar hur det blir verkstad av det här. Men redan på gårdagens regeringssammanträde beslutade vi att lantmäteriet ska fortsätta laserskanna skogarna och Skogsstyrelsen ska utvärdera skogsnäringens jämställdhetsarbete, sa Sven-Erik Bucht.

Insamling av skoglig grunddata

Mer konkret handlar det om att lantmäteriet ska tillföras pengar för fortsatt insamling av skogliga grunddata med hjälp av laserskanning. Och vad gäller jämställdheten i skogen ska Skogsstyrelsen, utöver en utvärdering, även föreslå åtgärder för att uppnå en jämställd skogssektor.

Bucht lyfte fram några nyckelord i det skogsprogram, som alltså ska finnas tillgängligt på regeringens hemsida först på måndag: jobb, hållbar tillväxt, hela landet och växande bioekonomi.

Regeringskansliet ska, med stöd av Skogsstyrelsen och andra berörda myndigheter, ha ansvaret för att programmet genomförs. Det programråd som redan finns ska vara ett forum för diskussion och konsultation under landsbygdsministern som leder arbetet. Den dialogprocess som ligger till grund för programmets utformning ska fortsätta, uppger regeringskansliet i ett faktablad om skogsprogrammet.

FAKTA: Visionen ska förverkligas genom skogsprogrammets fem fokusområden

* Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.

* Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

* Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.

* Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.

* Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

LÄS MER: Bucht presenterar nationella skogsprogrammet