EU barkar åt skogen

Tre Europaparlamentariker ser allvarliga problem med EUs skogsstrategi. Det mest alarmerande är att EU är inne på ett område där man saknar befogenhet, skriver de i en debattartikel.

"Vi behöver stå upp mot den föreslagna skogsstrategin och göra vad vi kan på alla fronter för att ändra inriktningen", skriver debattörerna.
"Vi behöver stå upp mot den föreslagna skogsstrategin och göra vad vi kan på alla fronter för att ändra inriktningen", skriver debattörerna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nyligen presenterades EUs skogsstrategi. I många fall är det bra med gemensamma strategier, men här barkar det fullständigt åt skogen. Det är feltänkt att Sverige ska tvingas undernyttja skogen som är en av våra främsta resurser för att kompensera för andra EU-länders utsläpp. Det resulterar i mer skada än nytta för miljön på lång sikt och dessutom på bekostnad av många svenska arbetstillfällen. Skogen gör bäst klimatnyttja i ett levande och långsiktigt skogsbruk.

Vi ser främst tre allvarliga problem med strategin.

Det mest alarmerande är att EU är inne på ett område där man saknar befogenhet. Vi har både i EUs miljösatsning ”gröna given” och i Parisavtalet kommit överens om att vi har ett gemensamt ansvar för både klimat och miljö och att gemensamma mål behövs. Här använder EU-kommissionen miljömålen som en ursäkt att likafullt detaljreglera den svenska skogen. Att hitta en nivå för gemensam lagstiftning när alla EU-länder ser så pass olika ut är i praktiken omöjligt.

Ett exempel som skulle slå hårt mot Sverige är förslag om att begränsa eller helt stoppa avverkning i vissa områden. Vi behöver skydda skog, men vilken skog som ska skyddas beslutar vi bäst om i Sverige utifrån lokal kunskap och förutsättningar.

För det andra adresseras knappt skogens möjligheter ur ett miljöperspektiv. Biobaserade produkter från skogen är en del av lösningen på den klimatutmaning vi står inför, inte en del av problemet. Trä binder kol både när det växer och används. När man bygger med trä ersätter man dessutom andra material som framställs med betydligt större påfrestning på miljön. Trä är dessutom lättare och kräver mindre transporter.

Fördelarna med långlivade träprodukter lyfts till viss del i strategin, men även de behöver hyvlas och anpassas vilket ger restprodukter som kan används i produkter som toapapper, pappmuggar och biobränsle. En förståelse för vikten av att använda hela trädet saknas helt i strategin. Innovation med trä, i allt från mat till kläder, är en viktig del i att minska vårt klimatavtryck.

Det tredje problemet är att strategin ger felaktiga signaler till svensk skogsindustri och de som arbetar i den. EUs besked är tydligt – skog ska bevaras. Blir det verklighet hotas många svenska arbetstillfällen och klimatarbetet försvåras. Idag sysselsätter skogsindustrin över 100 000 personer. Det är arbeten som finns där de behövs som mest, i landets mer glesbefolkade orter.

Det räcker inte att skogen ger arbetstillfällen, de behövs hållbara arbetsvillkor för alla anställda i skogsindustrin. Liksom EUs jordbrukspolitik nyligen satt större fokus på schyssta arbetsförhållanden borde skogsstrategin innehålla förslag på att skärpa upp EU-regler för att förhindra och få bort oseriöst företagande.

Svenskt skogsbruk ligger i täten vad gäller miljöarbete och långsiktighet, med rätt incitament kan vi fortsätta det arbetet och hitta rätt balans mellan biologisk mångfald och att bruka skog. Men hur skogen ska användas löser vi bäst utan EUs inblandning.

Tiden att ta i trä och hoppas på det bästa är förbi. Nu behöver vi stå upp mot den föreslagna skogsstrategin och göra vad vi kan på alla fronter för att ändra inriktningen. Vi behöver se skogens möjligheter att ytterligare bidra till klimatarbetet, inte en strategi som detaljreglerar och hindrar hållbart skogsbruk.

Johan Danielsson, Europaparlamentariker (S)

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker (S)

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS-facket

LÄS MER: För Sverige är skogen mer än bara träd

LÄS MER: Värna det aktiva och hållbara skogsbruket